Till innehållet

Funka utan skam

Projektet drevs av: Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)

Beskrivning av projektet

Funka utan skam syftar till att stärka individer med assyrisk bakgrund som har en funktionsnedsättning. Projektet kommer också att rikta sig till den svensk-assyriska gruppen i Sverige för att förändra synen på funktionsnedsättning. 

Det huvudsakliga syftet är att förändra synen på funktionsnedsättning bland svensk-assyrier. I Assyrien och Mellanöstern som helhet är synen på funktionsnedsatta många gånger negativ och problemfylld. En familj kan känna skam över att ett barn har en funktionsnedsättning. Genom projektet vill vi jobba med att ändra det negativa till positivt och stötta individen, familjen och kollektivet att se med nya ögon på funktionsnedsättning.

Målet med projektet är att svensk-assyrier med funktionsnedsättning ska få ökat självförtroende och kunskap om deras rättigheter. Synen bland svensk-assyrier på funktionsnedsatta ska förändras.

Samarbetspartners är Neuroförbundet och DHR. Andra involverade parter är Arbetsförmedlingen i Södertälje och funktionshinder råd i Södertälje, Jönköping och Göteborg. Assyriska riksförbundets lokalavdelningar i Södertälje, Jönköping och Göteborg involveras också i projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Södertälje

Liknande projekt

  • Stall Bergtorp

    Stall Bergtorp - Föreningsgården alla kan ha glädje av nästan dygnet runt. Att ge barn och ungdomar en möjlighet att få besöka stall Bergtorp, en…

  • Hero Of The Talk

    Projektet ska minska psykisk ohälsa bland unga genom att utveckla metoder mot mobbning och utanförskap.

  • Naturlig mötesplats för alla

    Projektet ska stärka barn och ungdomar till att växa som individer genom att använda djur och natur som resurs för personlig utveckling.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.