Till innehållet

Funkisförmedlingen

Projektet drivs av: Funkibator Öst ideell förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska bryta isolering och utanförskap genom att stödja och vägleda personer med funktionsnedsättning att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.

Det övergripande syftet med projektet är att bryta isolering och utanförskap genom att stödja och vägleda personer med funktionsnedsättning att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.

Målet är att starta en arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning. Funkisförmedlingen ska, förutom att förmedla, hitta och skapa förutsättningar för arbete, arbeta med sociala affärsidéer och prova nya metoder som till exempel andels- och teamanställningar. Målgruppen är i första hand personer med funktionsnedsättning mellan 18 och 40 år och projektet räknar med ca 200 deltagare per år.

Efter projektets slut ska Funkisförmedlingen vara en etablerat verksamhet som lever vidare.

Arbetet genomförs i nära samverkan med Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Minnas Tillsammans

    Projektet syftar till att stärka och berika vardagen för boende på demensboenden genom att utbilda personer inom ideella sektorn till…

  • Prickens kompisar

    Projektet syftar till att skapa förebildsmaterial för barn och unga med funktionsnedsättning och att ta fram en arbetsmodell som bygger på flexibelt…

  • Cyberhjärta

    Projektet använder ny teknik som till exempel dataspel, appar, smart walls och virtual reality system för att locka personer med…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.