Till innehållet

Funkisprojektet

Projektet drevs av: Riksförbundet för homosexuella, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL)

Beskrivning av projektet

Funkisprojekt handlar om normer kopplat till funktionsförmåga, hbtq och rättigheter. Fokus är normkritiska utbildningar.   

Vi vill med Funkisprojektet skapa bättre förutsättningar för hbtq-personer med erfarenheter av olika funktionsvariationer både inom RFSL verksamheter, funktionshinderorganisationer och inom LSS-verksamheter.

Att RFSL-förbundet, RFSL Stockholm och RFSL Ungdoms kanslipersonal genomgår utbildning inom området funktionsförmåga och tillgänglighet.  Att normbrytande personer som är verksamma inom LSS-verksamheter, RFSL, personer som har rätt till LSS-insatser och funkisorganisationer har ökade möjligheter att vara öppna på sin arbetsplats och boende med vem de är, deras funktionsförmåga och hur de lever. Att RFSL ser över sina lokaler och metodmaterial tillgänglighet. Att skapa referensgrupper för de olika utbildningsinsatserna, för att på så sätt säkra att målgruppen är delaktiga och får en utbildningsinsats som de efterfrågar.  Att producera ett normkritiskt utbildningsmaterial riktat till projketets tre målgrupper.   

Erfarenheterna från de olika normkritiska utbildningsinsatserna och dess olika metodmaterial kommer att integrerats i RFSL befintliga utbildningsupplägg. Utöver detta kommer varje enskild verksamhet, organisation och arbetsplats vi utbildat få ett material och metodkitt för att fortsätta det normkritiska arbetet för att stärka allas rättigheter att vara hbtq-person. 

I Funkisprojektet samarbetar RFSL med en mängd olika funktionshinderorganisationer, personer med erfarenheter av olika funktionsvariationer, LSS-verksamheter och aktivister. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

    Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

  • Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

    Genom projektet vill Hjärnkoll bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.