Till innehållet

Funkisträning för alla

Projektet drivs av: Idrottsföreningen Kamraterna Umeå

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa en idrottslig miljö där alla kan delta efter sina egna förutsättningar och intressen.

Målet är att skapa en verksamhet där det är naturligt för personer med funktionsnedsättning att delta i idrottsverksamhet tillsammans med andra utövare utan funktionsnedsättning.

Projektet vill genom ledarutbildning, föreläsningar och workshops få personer med funktionsvariation att prova på föreningslivet och även få föreningslivet att bli mer inkluderande. Målgruppen är främst personer med funktionsnedsättning från tonåren och uppåt.

Samarbete sker bland annat med kommun, skola, idrottsförbund, föreningar samt assistansbolag. Intentionen är att påverka och förändra dem till att bli mer tillgängliga.

En inspirationsbank kommer att utvecklas i digital och analog form, där ledare, föreningsaktiva och deltagare kan söka inspiration.

Efter projekttiden ska det finnas återkommande och tillgänglig träningsverksamhet för utövare oberoende av funktionsvariation eller ej. Verksamheten och metoderna ska spridas både lokalt och regionalt. Det material som utvecklas i projektet, såsom instruktionsfilmer och tryckt material, ska kunna användas i utbildningssyfte efter projekttiden.

Beviljat belopp

2 012 844 kronor

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

2 012 844 kronor

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-08-21.