Till innehållet

Funktek - medskapande museiutveckling (Funtek: Co-Creative Museum Development)

Projektet drivs av: Göteborgs stadsmuseum

Beskrivning av projektet

Funktek handlar om att skapa ett museum för alla, där alla kan vara medskapande av kultur.

Funktek är ett projekt som handlar om att alla ska kunna gå på museum. Alla har lika stor rätt att delta och skapa kulturen! Men många museer är svåra att besöka om du har en funktionsvariation. Detta vill vi ändra på! Det gör vi genom att bjuda in dig med en funktionsvariation att utvärdera Göteborgs Stadsmuseums utställningar utifrån din funktionsvariation. Vi behöver din kunskap och erfarenhet för att kunna skapa ett bättre museum! Vi vill inte skapa fler särlösningar, vi vill skapa lösningar. Så att fler kan ta del av museets utställningar på samma villkor.

Under projektets tre år vill vi engagera minst 300 olika personer som ska utvärdera Göteborgs Stadsmuseum utifrån hur tillgängligt det är. Vi kallar er för funktek-piloter. Utifrån vad ni tycker, tänker och vill ha kommer vi att testa nya tekniska lösningar på museet. Det gör vi genom att bjuda in dig med en funktionsvariation att utvärdera Göteborgs Stadsmuseums utställningar utifrån din funktionsvariation. Vi behöver din kunskap och erfarenhet för att kunna skapa ett bättre museum! Vi vill inte skapa fler särlösningar, vi vill skapa lösningar. Så att fler kan ta del av museets utställningar på samma villkor.

Projektet drivs av Göteborgs stadsmuseum i nära samarbete med Utopia, Mistra-Urban Futures, Interaktiva Institutet samt Riksutställningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2014 och avslutades i januari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2014 och avslutades i januari 2017.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Stigma Watch

    StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för…

  • StrÅng - stress och ångesthantering för unga vuxna med rörelsenedsättning

    Projektet syftar till att inhämta kunskap och utveckla metoder inom stress- och ångesthantering anpassat för unga vuxna med rörelsehinder.

  • Så Funkar Sex!

    I det här projektet ska vi ta fram ett normkritiskt, konkret och lättförståeligt metodmaterial om sex- och samlevnad, bok och film, som riktar sig…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.