Till innehållet

Funktionärsutbildning Resurs

Projektet drevs av: Göteborg United Volleybollklubb

Beskrivning av projektet

Funktionärs- och domarutbildning till olika idrotter för funktionsnedsatta personer.

 • Att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning till en mer aktiv fritid, sysselsättning och bättre hälsa.
 • Att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att utbilda sig till funktionärer.
 • Att bidra till att öka antalet personer som kan agera som funktionärer inom Volleybollsporten och andra idrotter.
 • Att synliggöra personer med funktionsnedsättning som en fantastisk resurs vad gäller hjälp med att lösa domar- och funktionärsproblemet inom svensk idrott.
 • Öka tillgänglighet och användbarhet i idrottsarenor.


 • Genomföra den framtagna utbildningen för personer med funktionsnedsättning.
 • Ge personer möjlighet att bli kvalificerade att få uppdrag som funktionärer på volleybollmatcher och andra idrotter.
 • Ge personerna i projektet ökad kompetens som gagnar deras möjligheter i arbetslivet.
 • Ge deltagarna tillfälle till kamratskap och stimulerande gemenskap.
 • Synliggöra brister vad gäller tillgänglighet till och i idrottsarenor.
 • Minska ohälsa och öka självkänslan till ett bättre välbefinnande hos deltagarna.
 • Att vara ett pilotprojekt som ger kunskaper och material som kan användas och vidareutvecklas inom andra sporter.

Vad händer efter projektet? Efter det att projektet är genomfört kommer de som gått utbildningen att erbjudas uppdrag som funktionärer på matcher. Volleybollklubben Göteborg United kommer också att fortsätta sprida information om projektet och det utbildningsmaterial som arbetats fram.  Fler klubbar inom volleyboll men också andra sporter kan då inspireras till att ta tillvara den resurs som finns vad gäller personer med funktionsnedsättning som vill engagera sig på ett proffsigt sätt i olika sporter.

Målgrupp 15 personer med rörelsenedsättning som har ett intresse för lagidrott och vill engagera sig inom Volleybollsporten. Tanken är att de personer som deltar i projektet skall vara från 18 år och uppåt. De olika livserfarenheterna som personerna då har kommer med stor säkerhet att vara till gagn för dels de enskilda deltagarna själva men framför allt för själva utbildningen i sig. En heterogen grupp främjar goda diskussioner, livserfarenheter från de äldre ger inspiration till de yngre och de yngre kan ge de äldre nya idéer.

Till projektet skall knytas en referensgrupp som har i uppgift att ge synpunkter och idéer under arbetets gång. Referensgruppens sammansättning skall bestå av personer som har kunskap och erfarenhet av utövande av sport. Nedanstående skall tillfrågas om intresserade av att delta i projektets referensgrupp:   Svenska Riksidrottsförbundet Svenska volleybollförbundet Tennis och bordtennisförbundet RBU Bräcke diakoni Hälsa och habilitering Västra Götalandsregionen Spinalis, Stockholm SISU Göteborgs handikappidrottsförbund   Samarbets/samverkansparter SISU Brukarorganisation Göteborgs Handikappidrottsförbund Funka.nu RBU

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

 • Grunden Grand Bazar

  Grunden Grand Bazar är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt om gemenskap, integration och mångfald av Föreningen Grunden i Göteborg.

 • HjärnPunkten

  Projekt HjärnPunkten syftar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan för de med förvärvad hjärnskada, genom att skapa en social…

 • Dramakällan

  Projektet ska tillgängliggöra teorier och metoder bakom drama och teater för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2021-06-15.