Till innehållet

Funktionshinder i etableringen

Projektet drevs av: SIOS med flera

Beskrivning av projektet

Syftet är att införa ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län så att de med funktionsnedsättning/trauma säkerställs samma möjligheter enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Projektet syftar till att finna metoder för att öka tillträde till arbetsmarknaden för vuxna med funktionsnedsättning. Projektet ska bidra till att införa ett funktionshinderperspektiv på etableringen så att målgruppen ska säkerställas samma möjligheter som övriga nyanlända att ta del av etableringsinsatserna. Metoden är att bilda arbetsgrupper där offentliga aktörer tillsammans med funktionshinderorganisationer samverkar för att etablera ett funktionshinderperspektiv på etableringen. Under det treåriga projektet ska fyra faser gås igenom; förberedelser och förankring, implementering, tillämpning och spridning och övergång till ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2012 och avslutades i oktober 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2012 och avslutades i oktober 2015.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

    Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

  • Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

    Genom projektet vill Hjärnkoll bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.