Till innehållet

Funktionshinder i etableringen

Projektet drivs av: SIOS med flera

Beskrivning av projektet

Syftet är att införa ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län så att de med funktionsnedsättning/trauma säkerställs samma möjligheter enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Projektet syftar till att finna metoder för att öka tillträde till arbetsmarknaden för vuxna med funktionsnedsättning. Projektet ska bidra till att införa ett funktionshinderperspektiv på etableringen så att målgruppen ska säkerställas samma möjligheter som övriga nyanlända att ta del av etableringsinsatserna. Metoden är att bilda arbetsgrupper där offentliga aktörer tillsammans med funktionshinderorganisationer samverkar för att etablera ett funktionshinderperspektiv på etableringen. Under det treåriga projektet ska fyra faser gås igenom; förberedelser och förankring, implementering, tillämpning och spridning och övergång till ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2012 och avslutades i oktober 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2012 och avslutades i oktober 2015.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • ADHD på jobbet - strategier och kunskap som stärker möjligheten att få och behålla ett arbete

    Målet är att stärka vuxna personer med ADHD på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Webbsidan www.adhdpåjobbet.se ska innehålla tips,…

  • Anhörigprojektet

    Projektet ska förbättra anhörigstödet till föräldrar och syskon vars barn/syskon har en psykisk ohälsa som leder till allvarlig och långvarig…

  • Entreprenörskapsverkstan

    Projektets ska öka möjligheterna för afrosvenskar med funktionsnedsättning att driva socialt företagande.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.