Till innehållet

Funktionsrättsbyrån

Projektet drivs av: Funktionsrätt Sverige

Beskrivning av projektet

Avsikten med projektet är att ska skapa en Funktionsrättsbyrå, vars syfte är att erbjuda rådgivning för att stärka individer med funktionsnedsättning så att de får större möjligheter att tillvarata sina rättigheter.

Funktionsrättsbyrån ska även bidra till ökad kunskap och medvetenhet om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Till Funktionsrättsbyrån ska människor kunna vända sig för att prata med någon som lyssnar och som kan förklara vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vägar man kan ta för att kräva sin rätt. Funktionsrättsbyrån ska bidra till både strukturförändring och stöd för individer. Det övergripande projektmålet är att ta ett första steg till en etablerad och rikstäckande Funktionsrättsbyrå, med finansiering från flera parter, som erbjuder rådgivning till individer främst via telefon, webb och mejl.

Funktionsrättsbyråns rådgivning, rättsdatabas och årliga rapporter ska leva vidare efter projektets slut genom en fristående organisation.

Beviljat belopp

10 316 267 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Beviljat belopp

10 316 267 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Starta en barn- och ungdomsjour på teckenspråk

    Projektet ska utveckla en internetbaserad barn- och ungdomsjour dit döva och hörselskadade teckenspråkiga ungdomar mellan 7 och 21 år kan vända sig…

  • Föräldraskap på lika villkor - webbkurs

  • Våga fråga - syssna på mig

    Syftet med projektet är att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa i målgruppen, döva personer. Man ska arbeta för att bryta…

Sidan uppdaterades 2023-10-05.