Till innehållet

Future Lab

Projektet drivs av: Föreningen Urkraft

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att stötta unga som varken arbetar eller studerar in i arbete och utbildning. Målet är att målgruppen får förbättrad psykisk hälsa, minskad skolfrånvaro och kommer in i studier eller arbete.

Tillsammans med kommunen, gymnasieskolan och dataspelsbranschen ska en verksamhet byggas upp där målgruppen får sysselsättning och stöd utifrån individuella behov. Aktiviteterna utgår från dataspelsbranschens verksamhet och uppgifter. Deltagarna ingår i grupper med olika fokus, det kan till exempel vara IT, spel, skapande, events, marknadsföring. Det ger kompetens och erfarenhet som tillsammans med annat stöd kan leda in i studier och arbete.
Efter projektet ska den nya verksamheten leva vidare genom samverkan mellan Urkraft, kommunen och dataspelsbranschen. Verksamheten är tänkt att finansieras genom ett utökat IOP med kommunen och genom att sälja tjänster, till exempel inom speltestning.


Beviljat belopp

5 500 662 kronor

Projektets tidstatus

58%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

5 500 662 kronor

Projektets tidstatus

58%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

Ort
Skellefteå

Liknande projekt

  • Made in Rosengård - ett integrationsprojekt för nyanlända

    Projektet ska engagera unga nyanlända i Rosengård kring inkomstgenererande aktiviteter och entreprenörskap.

  • Hopp med Jobb

    Projektet ska stödja nyanlända ungdomars etablering på arbetsmarknaden genom att förbereda ungdomarna så att de får stöd och möjlighet att snabbt…

  • Se framtiden an

    Projektets syfte är att skapa möjligheter till arbete för nyanlända ungdomar.

Sidan uppdaterades 2022-03-11.