Till innehållet

GåBoll - nya metoder, nya samarbeten och nya verksamheter för personer med Parkinsons sjukdom

Projektet drivs av: Football Club Bellevue

Beskrivning av projektet

Projektet vill främja social gemenskap och god hälsa hos personer med Parkinsons sjukdom genom att kombinera och anpassa Gå fotboll och Frame fotboll så att målgruppen, oavsett om man sitter i rullstol, använder rollator, har balansproblem eller är stående och gående, kan spela tillsammans.

Ett tydligt informations- och inspirationsmaterial med anpassade roliga lustfyllda träningsmoment och spelregler för GåBoll ska utvecklas. Efter projekttiden ska en organisatorisk struktur vara uppbyggd i form av lokala GåBoll-sektioner dels i den egna verksamheten, dels i samarbetspartnernas och i andra organisationers verksamheter.

Beviljat belopp

4 532 210 kronor

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

4 532 210 kronor

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Limhamn

Liknande projekt

  • Ombyggnation av fäktningslokal på fastigheten Ladusvalan 1 block 1 Malmö kommun

    Projektet ska starta fäktningsverksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning genom att bygga om och tillgänglighetsanpassa en…

  • Alla kan yoga

    Projekets syfte är att förbättra fysisk och psykisk hälsa för personer med intellektuella funktionsvariationer.

  • En annan syn på träning

    Syftet med projektet är att utveckla och erbjuda lättillgänglig träning av hög kvalité för äldre personer med synnedsättning.

Sidan uppdaterades 2021-07-07.