Till innehållet

Gaming in Motion

Projektet drivs av: Young gamers

Beskrivning av projektet

E-sportföreningen Young Gamers ska ta fram ett metodmaterial som syftar till att stärka den fysiska och psykiska hälsan i och kring e-sporten.

Föreningen vänder sig till alla barn och unga med särskilt fokus på utövare som har olika funktionsnedsättningar. Tillsammans med Högskolan i Halmstad tas ett metodmaterial fram som ska presenteras i en bok och ett digitalt utbildningsmaterial för spridning till målgruppen genom Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) och etablerade e-sportföreningar.

Projektets tidstatus

45%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Projektets tidstatus

45%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

Ort
Laholm

Liknande projekt

  • Vägen vidare - för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)

    Projektet syftar till att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som varken arbetar eller studerar ska bli delaktiga i sin egen…

  • Välmående i vardagen

    Tillsammans med barn och unga ska projektet testa och utveckla kunskaper i andningsbaserad välmåendeträning.

  • Unga omställningsakademin

    I samarbete med Tjörns kommun ska föreningen Egnahemsfabriken bygga upp Unga omställningsakademin för att där tillsammans med målgruppen forma en…

Sidan uppdaterades 2022-11-09.