Till innehållet

Gatans rum

Projektet drevs av: Söderhamns konstförening

Beskrivning av projektet

Söderhamns konstförening vill tillsammans med unga, skapa en helt ny mötesplats och ett metodprogram med konsten som redskap, utveckla ett demokratirum av konstnärligt berättande.

Med projektet skapar unga en mötesplats i det offentliga digitala rummet där nyanlända och svenska barn och ungdomar i åldern 6 – 25 år kan mötas i konstnärligt skapande och på ett kreativt sätt göra sig hörda och bli sedda. Inom projektet utarbetar projektgrupp och referensgrupp en metod att i studiecirkelform, självorganiserade grupper, lägerverksamhet och workshops använda egna bilder och text i ett konstnärligt berättande.

Metodprogrammet är en praktisk handledning i att skapa affischer genom en app och ett samtal om etik på nätet, upphovsrätt, mångfald, jämställdhet och normer men också affischens historia och hur man kan bilda en grupp. Projektet är nätbaserat och når därmed många unga i hela landet.

Söderhamns Konstförening driver projektet vidare regionalt inom sin organisation tills det hittar en form att presenteras på nationell nivå. Erfarenheter och metod har också en kanal till regional och nationell nivå genom de medverkande studieförbunden.

Efter projektet

Projektet ledde till att man uppnådde sina mål genom att man skapat ett digitalt konstnärligt demokratirum där unga kan ge röst för sina tankar genom den konstnärliga affischen. Man har skapat ett metodprogram med ett konkret handledningsmaterial och en skrift med samlade erfarenheter från projektet. Projektet har fått en nationell spridning genom sina samarbetsparter med flera nya redaktioner som går att finna via hemsidan och Instagramkontot. Det har även skapats ett utskott av unga vuxna i samarbete med Söderhamns konstförening.

Verksamheten lever vidare med hemsidan, inspirationsmaterialet Affischen som Röst, skriften ”Konsten att bredda och förnya en förening genom att skapa ett museum”, föreningens studiehandledning och alla de affischer med text som finns inlagt på Instagram och hemsidan. Det tryckta materialet finns också digitalt på hemsidan.

www.gatansrum.se

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i mars 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i mars 2022.

Kontakt

Ort
Söderhamn

Liknande projekt

  • Musik som brobyggare hemma

    Projektet ska vidareutveckla den metod som utvecklats inom arvsfondsprojektet Musik som brobryggare, och flytta den från vård- och omsorgsboenden…

  • Hästen talar alla språk

    Projektet ska överbrygga språkliga, kulturella och kognitionsmässiga olikheter och skapa en verksamhet där unga känner sig delaktiga och förstår…

  • Barnens Skulpturpark på Rosengård

    I projektet skapar barn och unga tillsammans med konstnärer och dramapedagoger Barnens skulpturpark i området Herrgården i stadsdelen Rosengård i…

Sidan uppdaterades 2022-03-21.