Till innehållet

Gatulag

Projektet drivs av: Hittarps idrottsklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att med hjälp av fotboll skapa en bättre vardag och ökad motivation till arbete/studier för personer med psykisk ohälsa och drog- eller alkoholmissbruk.

Målet med projektet är att etablera ett Gatulag i Helsingborg. Gatulaget erbjuder fotbollsträning för målgruppen flera förmiddagar i veckan, varje vecka hela året runt. Deltagarna erbjuds frukost innan träning och lunch efteråt. Projektet ska arbeta utifrån ett återhämtningsperspektiv som innebär att deltagaren är expert på sitt eget liv och där målet är att deltagarna ska leva ett meningsfullt liv trots de begräsningar som ohälsa och beroende kan innebära. Gatulaget erbjuder ett positivt nyktert socialt sammanhang och stöd i att ta nya steg i ens återhämtning som kan vara behandlingshem, arbete/praktik, studier osv.
Efter projektets slut ska Hittarps IK fortsätta med det Gatulag som då är etablerat i klubben. Med hjälp av Fotbollsstiftelsen och andra samverkansparter ska projektet verka för att fler klubbar börjar med Gatulag och att man kan etablera regelbundet matchspel samt ett norskt-svenskt mästerskap.


Beviljat belopp

3 886 078 kronor

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Beviljat belopp

3 886 078 kronor

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

  • Snacka om livet (SOL) för en bättre existentiell hälsa

    Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för unga att ha en god existentiell hälsa för att på så vis bli bättre rustade att hantera…

  • Safe Skills (tidigare Safetour)

    Projektet Safe Skills vill testa en förebyggande metod tillsammans med barn och unga. Syftet är att utveckla ett nytt sätt att förmedla och…

  • Välkommen in och ta plats

    Projektet syftar till att nyanlända 18-25 år ska komma in i det svenska samhället snabbare, genom att erbjuda ett sammanhang med breda kontaktnät…

Sidan uppdaterades 2022-04-20.