Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Ge makten vidare

Projektet drivs av: Föreningen för Utvecklingsstörda Barn Ungdomar och Vuxna (FUB) Uppsala

Beskrivning av projektet

Alla människor med utvecklingsstörning i Uppsala, även de som inte är medlemmar i FUB, välkomnas att delta i uppbyggandet av en ”sambandscentral” som tar utgångspunkt i vad deltagarna vill, vet, kan och är intresserade av att utvecklas inom.

Deltagare kommer bland annat att få arbeta med administrativa uppgifter på FUB:s kansli, med kompetensutveckling och med förmedling av arbete och fritidsaktiviteter. Alla deltagare får utifrån förmåga, kunskap och erfarenhet bidra till det intressepolitiska arbetet för ökad egenmakt och inflytande över beslutsprocesser på individ-, organisations- och systemnivå. Projektet syftar till att rusta och förse personer med utvecklingsstörning med makt och inflytande samt att bidra till att utveckla nya arbetsformer och organisatoriska strukturer som understödjer det man vill uppnå.
Genom tilläggsbeslutet förlängs det tidigare treåriga projektet med ytterligare ett år.
Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att kunna förvalta sina resultat under tiden som implementering sker i Uppsala kommun. Efter projektets slut tar Uppsala kommun helt över ansvaret för att driva, fortsatt implementera och sprida resultaten i form av den samtalsmodell, brukarrevision och sambandscentral som utvecklats. Tack vare tilläggsbeslutet ges projektet även möjlighet att under ett extra år sprida resultaten till fler kommuner i Sverige.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i augusti 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i augusti 2021.

Kontakt

Ort
Uppsala
Sidan uppdaterades 2021-04-07.