Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Gemaket (tidigare Systerskap)

Projektet drivs av: Insamlingsstiftelsen Kvinna till kvinna

Beskrivning av projektet

Syftet med projekt Systerskap är att stärka nyanlända tjejer och unga kvinnor genom att öka deras delaktighet, skapa mötesplatser samt möjliggöra erfarenhetsutbyten mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Inom ramen för projektet kommer man även att utbilda aktiva förändringsaktörer. Målet är att 200 nyanlända tjejer och unga kvinnor genom projektet skapat sig ökade förutsättningar för delaktighet och inflytande i samhället. Projektdeltagarna kommer genom utbildningsträffar öka sina och varandras kunskaper om kvinnors rättigheter och jämställdhet genom interaktivt och gemensamt lärande i grupp. I utbildningen ingår träning i ledarskap, och påverkans- och opinionsbildande arbete samt moment som syftar till att stärka sig själva, varandra och gruppen. Projektdeltagarna kommer att ges stöd för att genomföra egna utåtriktade projekt och aktiviteter som syftar till att sprida kunskap om kvinnors rättigheter, jämställdhet. Det kommer även finnas ett mentorskapsutbyte mellan deltagarna och etablerade unga kvinnor (Kvinna till Kvinnas volontärer). Efter projektets slut ska deltagarna fått möjligheten att engagera sig tillsammans med volontärer i någon av de sex befintliga volontärgrupperna. Kvinna till Kvinna kommer att ha det övergripande ansvaret att löpande ge stöd till de grupper och nätverk som formats under projektet genom befintliga resurser inom organisationen. Kvinna till Kvinna kommer i sitt fortsatta samarbete med Sensus och dess medlemsorganisationer fortsätta att sprida projektets utbildningsmaterial och projektdeltagarnas manifest.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.