Till innehållet

Gemenskap ger Kamratstöd

Projektet drevs av: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

Beskrivning av projektet

Projektets ska öka kunskapen om den sociala hälsan inom gruppen ensamkommande flyktingungdomar samt hos berörda aktörer som kommer i kontakt med målgruppen.

Projektets syfte är att öka kunskapen om den sociala hälsan inom gruppen ensamkommande flyktingungdomar samt hos berörda aktörer som kommer i kontakt med målgruppen.

Målet är att utveckla nya samarbeten samt ge unga ensamkommande redskap för hur man kan hjälpa sig själv och tillsammans förhindra skada och ohälsa. Målgruppen är nyanlända ensamkommande ungdomar samt medlemmar inom Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH). Projektet erbjuder deltagarna gemensamma aktiviteter, studiecirklar samt informationsträffar om RSMHs modell Kamratstöd. Projektet kommer arbeta med uppsökande verksamhet för att nå deltagare. Utifrån projektdeltagarnas erfarenheter och kunskap ska de utveckla en modell av kamratstöd anpassad för målgruppen. Den anpassade modellen ska ligga till grund för en metodbok, med information om psykisk hälsa, samt redskap för självhjälp och återhämtning.

Efter projekttidens slut förväntas metoden användas i föreningarnas ordinarie verksamhet, i lokalföreningar i hela landet. Metoden kommer också att kunna användas inom ABFs studiecirklar.

Efter projektet

Projektet ledde till att RSMH och Sveriges ensamkommandes förening tillsammans tog fram en ny kamratstödsmetod för ensamkommande och nyanlända.

De båda föreningarna har haft en stor kunskapsöverföring inom flera olika områden men med fokus på psykisk hälsa. Flera ungdomar har utbildats till ambassadörer och kan fortsätta att öka kunskap kring psykisk hälsa. Verksamheten kommer att fortsätta inom de båda organisationerna med hjälp av ny kunskap om varandra och den framtagna metoden Gemenskap ger kamratstöd.

Projektet tog fram en metod- och resultatbok, som beskriver projektets metoder och resultat och innehåller massor med tips och idéer som lokala föreningar kan ha nytta av och utveckla vidare. Projektet tog även fram en utbildningsbok, som kan användas som underlag för utbildningar, studiecirklar och webbinarier.

Ladda ner projektets böcker

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i mars 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i mars 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-03-01.