Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Gemenskap ger Kamratstöd

Projektet drivs av: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

Beskrivning av projektet

Projektets ska öka kunskapen om den sociala hälsan inom gruppen ensamkommande flyktingungdomar samt hos berörda aktörer som kommer i kontakt med målgruppen.

Projektets syfte är att öka kunskapen om den sociala hälsan inom gruppen ensamkommande flyktingungdomar samt hos berörda aktörer som kommer i kontakt med målgruppen.

Målet är att utveckla nya samarbeten samt ge unga ensamkommande redskap för hur man kan hjälpa sig själv och tillsammans förhindra skada och ohälsa. Målgruppen är nyanlända ensamkommande ungdomar samt medlemmar inom Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH). Projektet erbjuder deltagarna gemensamma aktiviteter, studiecirklar samt informationsträffar om RSMHs modell Kamratstöd. Projektet kommer arbeta med uppsökande verksamhet för att nå deltagare. Utifrån projektdeltagarnas erfarenheter och kunskap ska de utveckla en modell av kamratstöd anpassad för målgruppen. Den anpassade modellen ska ligga till grund för en metodbok, med information om psykisk hälsa, samt redskap för självhjälp och återhämtning.

Efter projekttidens slut förväntas metoden användas i föreningarnas ordinarie verksamhet, i lokalföreningar i hela landet. Metoden kommer också att kunna användas inom ABFs studiecirklar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.