Till innehållet

Girls Games - tjejer i idrottens förarsäte!

Projektet drivs av: RF-SISU Västra Götaland

Beskrivning av projektet

Projektet vill göra en riktad insats för att öka antalet tjejer i åldrarna 15-25 år från idrottssvaga områden som ledare och deltagare inom olika idrotter.

Projektet ska utbilda och engagera ledare ur målgruppen för att skapa förebilder och tillvarata erfarenheter och kunskaper som målgruppen besitter. Genom projektets praktiska arbete med ”Girls Games-events”, som leds av målgruppen i samarbete med föreningar, ska erfarenheter och lärdomar dras och dokumenteras. Detta ska så småningom mynna ut i en utbildning som ska leva vidare och erbjudas föreningar och andra aktörer, i första hand inom RF-SISU Västra Götalands befintliga nätverk.

Beviljat belopp

5 448 690 kronor

Projektets tidstatus

32%

Projektet startade i augusti 2023 och avslutas i augusti 2026.

Beviljat belopp

5 448 690 kronor

Projektets tidstatus

32%

Projektet startade i augusti 2023 och avslutas i augusti 2026.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Interact

    Projektet INTERACTs övergripande mål är att underlätta övergången mellan skola och arbete eller vidare studier för målgruppen nyanlända tjejer.

  • Lesbisk Plats – Ung lesbisk organisering i landsbygd

    Projektet ska utveckla och testa nya sätt att skapa mötesplatser i landsbygdsorter för målgruppen, både fysiska och digitala.

  • Framtidens E-sport

    Projektet Framtidens E-sport ska verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke…

Sidan uppdaterades 2023-11-22.