Till innehållet

Glädje utan gränser

Projektet drivs av: Stiftelsen Min Stora Dag

Beskrivning av projektet

Projektet vill utveckla och tillgängliggöra nya metoder och material som tar bort språkliga och kulturella barriärer för barns möjligheter att få ta del av Min Stora Dag.

Målgruppen för projektet är barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser mellan 4 – 18 år, och som har en migrationsbakgrund. Målet är att fler barn och deras familjer känner till och tar del av Min Stora Dags verksamhet. Projektet ska med hjälp av målgruppen stärka organisationens språkliga och interkulturella kompetens samt möjligheter att nå ut till en målgrupp de inte når idag. En bättre inkludering innebär rekrytering till ungdomsråd, referensgrupp samt fler ambassadörer och volontärer som representerar målgruppen. Aktiviteter som sociala aktiviteter, läger och utvecklande av film och bamsetidning ingår i projektet.

Efter projektet är avslutat kommer de nya metoderna och materialet implementeras i den ordinarie verksamheten, med hjälp av ny kunskap och förstärkning av volontärer och ambassadörer.

Beviljat belopp

7 511 845 kronor

Projektets tidstatus

22%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Beviljat belopp

7 511 845 kronor

Projektets tidstatus

22%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-04-20.