Till innehållet

Glamgleði

Projektet drivs av: Älvdalens kommun

Beskrivning av projektet

Glamgleðį är älvdalska och betyder språkglädje något som också kommer att vara projektets ledstjärna. Projektet vill skapa möjligheter och förutsättningar för äldre och unga att mötas över gemensamma intressen och aktiviteter i syfte att skapa en naturlig och spontan överföring av det älvdalska språket och kulturen från de äldre till barn och unga.

För att bevara det älvdalska språket för eftervärlden kommer de äldres språkbruk och ordförråd att dokumenteras under projekttiden med hjälp av bland annat filmer, poddar och röstinspelningar.

Efter projekttiden kommer det framtagna skriftliga materialet och de digitala produktionerna bestå och vara användbara i olika sammanhang. En ungdomssektion i föreningen Ulum Dalska ska också etableras under projekttiden. De aktiviteter/verksamheter som visat sig vara mest uppskattade av målgrupperna under projekttiden kommer drivas vidare av kommunen med stöd av civilsamhället och i studiecirkelform.

Beviljat belopp

5 159 130 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Beviljat belopp

5 159 130 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Kontakt

Ort
Älvdalen

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-06-27.