Till innehållet

glimt.nu

Projektet drevs av: Ensamkommandes förbund Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet ska starta en interaktiv webbTV-kanal på lättillgänglig svenska för att stärka målgruppens svenskakunskaper, öka kunskap om och samhörighet med demokratiska värderingar och det svenska samhället.

Projektet ska starta en interaktiv webb TV-kanal på lättillgänglig svenska.

Målet är att stärka målgruppens svenskakunskaper, men kanske framför allt öka tillförsikten inför framtiden genom medvetenhet och kunskap samt en känsla av samhörighet med demokratiska värderingar och till det svenska samhället. Projektet är tänkt att bli en kompletterande språkinlärning med ett parallellt syfte att förmedla samlad, ungdomsanpassad information och nyheter.

Efter projektet

Projektet har etablerat sig med en egen Youtube-kanal, "Glimt Film", på vilken det publicerats nya filmer varje vecka. Filmerna har producerats av ungdomar som lärt sig grunderna i filmskapande tillsammans med en journalist. Parallellt har målgruppen haft språkstärkande övningar som till exempel planering av filmer, synopsis, diskussioner kring miljöbilder och intervjufrågor. Innehållet i filmerna har under projekttiden gått från ungdomsrelaterade nyheter till att mer handla om viktiga frågor för ungdomarna.

Teman har bland annat varit rasism, jämställdhet, ensamhet, utanförskap, kärlek och vänskap, vad som är typiskt svenskt och meningen med livet. Målgruppen har lärt sig mer om att arbeta i grupp, om att arbeta kreativt och med media men de har också starkt sina kunskaper det svenska språket och om det svenska samhället.

Verksamheten lever vidare genom att filmerna används i undervisningen i skolor, som inspiration och för att skapa samtal kring viktiga frågor. Projektet utforskar möjligheten att vidareutveckla filmerna till digitala läromedel tillsammans med några av lärare som använt filmerna i sin undervisning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2021.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-05-04.