Till innehållet

Glokal Aktion

Projektet drivs av: Framtidsmuseet i Dalarna

Beskrivning av projektet

Projektet genomförs på 2047 Science Center i Borlänge och ska utveckla, tillämpa och sprida ett digitalt pedagogiskt verktyg i vilket unga människor arbetar med att experimentera med fossilfria, förnybara och cirkulära lösningar.

Arbetet ska stärka de ungas kompetens och möjligheter på arbetsmarknaden, och bidra till att uppnå Agenda 2030. Verktyget består av en mjukvara som kan liknas vid ett strategispel med tillhörande databas. Det kan användas på olika digitala enheter och i olika miljöer, exempelvis klassrum och science center.

Beviljat belopp

2 155 753 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Beviljat belopp

2 155 753 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i oktober 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Borlänge

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-10-05.