Till innehållet

Gör Konst

Projektet drivs av: Konstfrämjandet Västerbotten

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka delaktighet och inflytande inom konstlivet för unga mellan 13 och 25 år samt stimulera dialogen mellan professionella konstnärer och unga.

En metod ska utvecklas i Västerbotten där de estetiska programmens obligatoriska gymnasiearbeten lyfts till en mer professionell nivå som bättre förebereder eleverna för högre konststudier och yrkesarbete. Som en del i detta ska ett digitalt gymnasiementorsprogram, Konstnärlig handledning inom gymnasiearbetet, tas fram inom vilket yrkesverksamma konstnärer ska fungera som mentorer för ungdomar i åk 3 i gymnasiet. En etablering av gymnasiementorsprogrammet även i övriga landet ska påbörjas under projekttiden. I Västerbotten kommer ungdomar dessutom att få möjlighet att få en professionell konstnär som mentor även utanför skolan.

Vidare kommer konstkurser och workshoppar att erbjudas för ungdomar på fritiden. Ungdomar i projektet kommer även att få göra studiebesök på konstskolor, konsthallar och ateljéer samt coachas att göra egna konstprojekt och utställningar. Via den digitala plattformen sprids projektets resultat så att ännu fler ungdomar kan involveras.

Konstfrämjandet tar hand om resultaten och driver arbetet vidare efter att projektet avslutats.

Efter projektet

Projektet ledde till att konstintresserade ungdomar från norra Sverige, med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder, sammanfördes i ett nätverk som även innefattade professionella konstnärer och kulturinstitutioner. Genom att arbeta uppsökande nådde projektet också ut till kulturovana ungdomar som härigenom tog sina första steg in i konstvärlden.

Konstnärer i Västerbotten och Norrbotten fungerade som mentorer för ungdomar i de båda länen och mötena genomfördes både fysiskt och digitalt. Verksamheten och nätverksarbetet fortsätter i Konstfrämjandet Västerbottens regi i samverkan med konst- och utbildningsinstitutioner i norra Sverige.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2017 och avslutades i augusti 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2017 och avslutades i augusti 2020.

Kontakt

Liknande projekt

  • Sammankonst

    Projektet syftar till att utveckla flera samarbeten mellan kommunala Fritid för alla och Musikalakademin vid Strömbäcks folkhögskola samt …

  • Kulturföreningen Kulturfrämjandet

    Syftet med projektet är att personer från 18 år och uppåt i Hallands län med insats inom LSS samt personer som avslutat gymnasiesärskolan, ska kunna…

  • KRETS (tidigare Do it together - Urban kultur)

    Projektet ska utveckla en sammanhållen modell för ungdomsdriven urban kultur i skånska kommuner där kulturutbudet är mer begränsat än i närliggande…

Sidan uppdaterades 2022-01-10.