Till innehållet

Gränslandet -kreativt labb för hållbarhet, integration och allas delaktighet

Projektet drevs av: Sensus Studieförbund Västra Sverige

Beskrivning av projektet

GRÄNSLANDET - KREATIVT LABB för hållbarhet, integration och allas delaktighet är en verksamhet som i första hand vänder sig till kreativa människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar gränsöverskridande med flera kreativa metoder.   

Gränslandet -Kreativt labb för hållbarhet, integration och allas delaktighet är en verksamhet som i första hand vänder sig till kreativa människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar gränsöverskridande med flera kreativa metoder. Alla har rätt att synas och berätta sin historia. Även de grupper som normalt har svårare att göra sin röst hörd. Att uttrycka sig med kreativa och konstnärliga medel är hälsofrämjandeoch bidrar till en hållbar och stimulerande livsituation dels för individen men också för en större delaktighet i samhällskollektivet.

Främja hälsoaspekten genom kreativt och konstnärligt skapande. Ge deltagarna verktyg för att växa och utvecklas. Arbeta efter kvalitetsbegrepp som gäller både pedagogiskt, demokratiskt och hållbarhet för människor och miljö. Arbeta i mindre grupper med längre processer med konstnärligt kvalificerad handledning, där man är delaktig från idéstadie ända till förverkligande. Möjliggöra integration genom att skapa möten mellan olika individer och grupper. Bredda perspektiven i aktuella, angelägna och personliga engagemang. På sikt kan vi se att Gränslandet- kreativt labb för hållbarhet, integration och allas delaktighet bereder konstnärliga arbetsplatser för den dagliga verksamheten 

I Gränslandet- kreativt labb utgår vi ifrån den egna viljan att uttrycka sig. Deltagarna får de rätta verktygen för att växa och utvecklas genom att arbeta med olika kreativa material och metoder. Det kan vara bild och form, drama, teater, dans, film och musik, men också kreativa hantverk av olika slag. Att arbeta gränsöverskridande med de olika materialen är inte främmande. Processen kan alltså till exempel starta i bilduttrycket och sedan via text och ord gå in i en dramatisering eller via rörelse bli en improviserad dans som sedan uttrycks i bildskapande. Arbetsprocessen ser ut enligt följande: INTRYCK: Intryck kan man skaffa sig vart som helst. Vi använder oss av det som är lämpligt för just den aktuella gruppens behov men vi har också en resurs i Rydals museums utställningar, den fasta basutställningen eller tillfälliga utställningar. AVTRYCK: Intrycket bearbetas i labbet via drama, dans, bild, hantverk eller annan konstnärlig form. UTTRYCK: Under experimentella former samlas arbetet/processen ihop och presenteras som en utställning eller föreställning i ett publikt forum. I möjlig mån vill vi att arbetet i labbet skall vara riktat till en i förväg bestämd målgrupp. Deltagarna i gruppen ska uppleva att processen och produkten som utformas i labbet skall ha betydelse både för individen själv och för mottagaren. 

Den huvudsakliga målgruppen är de som ofta har svårast att hitta vägar för att göra sin röst hörd i det offentliga kulturlivet; barn, ungdomar och människor i behov av särskilt stöd. Labbet ska därför utrustas för att kunna ta emot grupper/individer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.  Däremot är labbet för alla och det innebär att andra grupper av individer också ges möjlighet till delaktighet och på så sätt kan fruktbara möten ske. Gränslandet och dess pedagoger kan vara en resurs i Skapande skola som vill att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer, att deras möjligheter till eget skapande ökar samt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. I direkt anslutning till lokalerna ligger Rydals Museum och vårt labb kan ytterligare berika museets skolverksamhet med pedagogiska och skapande workshops.  Integration stimuleras genom att de olika gruppernas arbeten till exempel möts i en efterföljande utställning. Med samma tema som utgångspunkt möts mångfalden av perspektiv och människorna på en vernissage.

Studieförbundet Sensus driver projektet med Marks kommun som samarbetspart. Projektledare är Malena Karlsson, textilkonstnär och Lena Persson, auktoriserad drama- och symbolpedagog. I arbetsprocessen finns också  Sagit Paulsson, konstpedagog.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Kontakt

Ort
Rydal

Liknande projekt

  • Lighthouse en mötesplats för skapande integration

    Projektet riktar sig till nyanlända och asylsökande grupper av barn,unga och vuxna med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar för ömsesidig…

  • Dövas Kulturarv

    Projektet ska samla in berättelser från personer med hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet sätts sedan…

  • Disabled Refugees Welcome

    Projektet ska förbättra samordningen och mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.