Till innehållet

Gränslöst

Projektet drevs av: Företagarna i Göteborg

Beskrivning av projektet

Att vara med och skapa ett projekt som skrider över flera ämnen och gränser och som ska landa i ett skolmaterial för skolklasser som lär om hållbarhetsfrågor. Eleverna startar Kakbanker för att ge mikrolån som stöd till projekt i andra länder.

Att vara med och skapa ett projekt som skrider över flera ämnen och gränser och som ska landa i ett skolmaterial för skolklasser som vill lära om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Det var syftet med Gränslöst som pågick mellan 2011-2013. Västsvenska gymnasieskolor ska ta chansen att utveckla, lära och skapa kontakter för en hållbar framtid. Utbytet mellan elever och lärare å ena sidan, och aktörer från idéburen och offentlig verksamhet, universitet och näringsliv å andra sidan ska landa i flertalet skolmaterial.

Projekts huvudsakliga målgrupp har varit tjejer och killar i åldern 16-20 år. Projektet har även involverat lärare, rektorer och skolpersonal. Projektet har involverat skolor från såväl landsort som större städer och det har funnits en representativ mångfald bland de elever projektet involverat.  Projektet har involverat gymnasieskolor från hela Västsverige, såväl kommunala skolor som friskolor i större städer.   Målet har varit att nå flertalet av de västsvenska gymnasieskolorna och engagera elever och lärare i arbetet för CSR och hållbar utveckling. Under första året deltog 5 skolor i projektet, under andra året deltog 36 skolor och under det avslutande året deltog 10 skolor fördjupat med arbetet av kartläggningar och handlingsplaner. Utöver detta anrodnas 30 enskilda iniativ och aktiviteter i samarbete med gymnasiesskolor. 

Projekt Gränslöst startade hösten 2011. Vi jobbade under höstterminen 2011 och vårterminen 2012 fram ett skolmaterial genom ett ömsesidigt utbyte mellan elever och lärare å ena sidan, och aktörer från idéburen och offentlig verksamhet, universitet och näringsliv å andra sidan. Fem gymnasieskolor deltog i projektet.  Höstterminen 2012 tog projektet ny fart genom Utmaning Hållbar Skola. Syftet var att få fler gymnasieskolor att ta ett steg i hållbar riktning. Eleverna valde bland tio olika utmaningar som rör hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.  Gränslöst tog också i samarbete med Ung Företagsamhet och CSR Västsverige fram ett nytt UF-pris där de elever som på bästa sätt lyckats föra in ett socialt och miljömässigt perspektiv i sina verksamheter premierades. 

Under 2013 erbjöd Gränslöst stöd och inspiration till tio västsvenska gymnasieskolor som hade behov och intresse av att ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete. Arbetet innebar att skolorna fick stöd med hållbarhetskartläggningar, planer för fortsatt arbete samt genomförande av workshops, föreläsningar och andra insatser.

Under 2013 fördjupade Gränslöst också arbetet med hållbart entreprenörskap i skolan i nära samverkan med Ung Företagsamhet.

Lärare och elever har planerat genomförande av insatser och aktiviteter och i samverkan med processledare för Gränslöst bokat föreläsare, eller anmält intresse till aktiviteter så som Gatans Cup, utbildning, seminarium och workshops. Eleverna har varit delaktiga i både planerande av upplägget, men också av genomförandet där de självständigt arbetat med att bland annat arrangera temadagar, skriva rapporter/arbeten med stöd av Gränslösts material eller/och efter föreläsningar. I utmaningarna som rör Gatans Cup och Kakbank har elevernas delaktighet varit extra utmärkande.

Samarbetsparter under projektet har varit CSR Västsverige, Ung Företagsamhet, Kakbanken, Gatans Lag, Röda Korset, Världskulturmuseet, Individuell Människohjälp, RealStars, Tjejjouren ADA och West Pride. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2011 och avslutades i april 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2011 och avslutades i april 2014.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.