Till innehållet

Grön Aktivitet - en väg framåt för personer med psykisk ohälsa

Projektet drivs av: Mackens Vänner

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att utveckla ett arbetssätt med trädgårdsodling tillsammans med målgruppen, som är patienter inom rättspsykiatri.

Syftet är att skapa möjligheter för social interaktion, gemenskap och personlig utveckling för målgruppen. Patienter ska tillsammans med sina vårdare och medarbetare i projektet skapa en trädgårdsodling på St Sigfridsområdet i Växjö, där både rätts- och specialistpsykiatrisk klinik ligger. Deltagarna kommer att, under handledning, vara med och etablera odlingen, utveckla rutiner för hur arbetet ska fungera, utforma utomhus- och inomhusaktiviteter och regelbundet utvärdera verksamheten. Det är vårdgivaren som ansvarar för säkerhetsarrangemang runt patienten under projektets aktiviteter.
Trädgården ska vara öppen för allmänheten för att på så sätt även skapa möten med det öppna samhället. I trädgården kommer det att finnas ett café och växtförsäljning.
Mackens vänner avser att fortsätta med verksamheten efter projektets slut.


Beviljat belopp

6 166 800 kronor

Projektets tidstatus

22%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Beviljat belopp

6 166 800 kronor

Projektets tidstatus

22%

Projektet startade i juli 2023 och avslutas i juli 2026.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Kaffe & Vänner

    Projektet ska utveckla en samverkansmodell med uppsökande verksamhet och en mötesplats i Alvesta för äldre från 65 år i syfte att motverka…

  • Våga fråga - syssna på mig

    Syftet med projektet är att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa i målgruppen, döva personer. Man ska arbeta för att bryta…

  • Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

    Projektet syftar till att förbättra samhällets och vårdens stöd och insatser för anhöriga till personer med samsjuklighet.

Sidan uppdaterades 2023-08-07.