Till innehållet

Grundskolebrevet - En skola utan sexuella övergrepp

Projektet drivs av: Treskablinoll Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet Grundskolebrevets syfte är att öka kunskapen samt förändra attityder och beteenden kring kroppslig integritet bland barn och unga och därigenom förbygga sexuella övergrepp mot barn i grundskoleålder 7 till 12 år.

Projektet görs i samarbete med fyra grundskolor med cirka 1 500 elever, i Region Stockholm och Västra Götaland. Genom workshops, referensgrupper och lokala projektgrupper kommer målgrupp och skolpersonal att ta fram ett digitalt lärandespel om samtycke, kroppslig integritet, sexualitet och övergrepp. Projektet omfattar även utveckling av lärarhandledning, rutiner, arbetssätt och riktlinjer för skolor. Efter projektet ska modellen dels implementeras i föreningens ordinarie verksamhet, dels spridas till kommuner och skolor över landet.

Beviljat belopp

6 091 152 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

6 091 152 kronor

Projektets tidstatus

42%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • BRA-samtal för yngre barn

    Projektets målsättning är att skapa kommunikationsverktyg anpassade för barn 3-6 år när de är anhöriga, med utgångspunkt i barnets rätt att själv få…

  • Digitalt kommunikationsstöd

    Projektets syfte är att barn med funktionsnedsättning, under 18 år, ska ges möjlighet att enkelt söka stöd och rådgivning om sexuella övergrepp och…

  • Digitalt verktyg för kunskapsöverföring

    Projektet syftar till att skapa verktyg och metoder för en enkel kunskapsöverföring inom ungdomsorganisationer.

Sidan uppdaterades 2023-05-03.