Till innehållet

Grundskolebrevet - En skola utan sexuella övergrepp

Projektet drivs av: Treskablinoll Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet Grundskolebrevets syfte är att öka kunskapen samt förändra attityder och beteenden kring kroppslig integritet bland barn och unga och därigenom förbygga sexuella övergrepp mot barn i grundskoleålder 7 till 12 år.

Projektet görs i samarbete med fyra grundskolor med cirka 1 500 elever, i Region Stockholm och Västra Götaland. Genom workshops, referensgrupper och lokala projektgrupper kommer målgrupp och skolpersonal att ta fram ett digitalt lärandespel om samtycke, kroppslig integritet, sexualitet och övergrepp. Projektet omfattar även utveckling av lärarhandledning, rutiner, arbetssätt och riktlinjer för skolor. Efter projektet ska modellen dels implementeras i föreningens ordinarie verksamhet, dels spridas till kommuner och skolor över landet.

Beviljat belopp

6 091 152 kronor

Projektets tidstatus

59%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

6 091 152 kronor

Projektets tidstatus

59%

Projektet startade i mars 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Vägen tillbaka - om problematisk skolfrånvaro och återinskolning

    I projektet ska Riksförbundet Attention utveckla metoder som stärker, stödjer och ger verktyg till familjer med barn som har en problematisk…

  • SOS - Stöd Och Skydd mot mobbing

    Stiftelsen vill med detta projekt undersöka vilken typ av stöd barn och unga vill ha kopplat till mobbning och tillsammans med målgruppen utveckla…

  • Glädje utan gränser

    Projektet vill utveckla och tillgängliggöra nya metoder och material som tar bort språkliga och kulturella barriärer för barns möjligheter att få ta…

Sidan uppdaterades 2023-05-03.