Till innehållet

GRYM - Gränslösa yngre möten

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan Värmland

Beskrivning av projektet

GRYMs syfte är att ge alla unga människor möjlighet att vara delaktiga i samhället och ha tillgång till meningsfull sysselsättning. Få möjligheter och kunskaper till att inse att man kan påverka sin vardag, sina egna liv och miljön de lever i.

GRYMs syfte är att ge alla unga människor möjlighet att vara delaktiga i samhället och ha tillgång till meningsfull sysselsättning. Få möjligheter och kunskaper till att inse att man kan påverka sin vardag, sina egna liv och den miljö de lever i. Projektet är till för alla unga människor upp till 25 år. I Sunne finns idag ca 1650 unga mellan 16 -25 år, och vi har under första året nått ut till ca 500. Vi räknar med att nå ut till ytterligare några hundra, då vi under år två kommer att kunna bredda vårt arbete. Vi har startat verksamhet i form av studiecirklar och kulturarrangemang utifrån de ungas önskemål och behov. De är med och planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar aktiviteterna. Dessutom finns de unga naturligtvis med när möteslokalerna växer fram, vår kreativa verkstad som är under uppbyggnad samt utvecklingen av café Megafon.  Verksamheten har stora chanser att drivas vidare efter projektet slut av Sunne Kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, där aktiviteter i form av cirklar och andra arrangemang  bedrivs. Kommunen står för de fysiska mötesplatserna, SV och GRYM står för verksamheten.

Det som är nyskapande och utvecklande med projektet är att de unga själva är med i varje led, undersökande, planerande, genomförande och dokumenterande. Arrangemang formas som utvecklar gemenskap och kreativitet. Vi vill utveckla drivkraften och engagemanget driva egna projekt och ideér. Vi vänder oss till alla unga upp till 25 år, där målet är att man ska känna sej välkommen oavsett ursprung, sysselsättning eller social tillhörighet. Vi förenar olika målgrupper som ungås i gemensamma aktiviteter. Nytt för ungdomsverksamheten i Sunne är samarbetet mellan ungdomarna, kommunen och SV. Tillsammans ska vi arbeta för att påverka samhällsutvecklingen genom att se helheten, fokusera på allas lika värde, förebyggande verksamhet i olika former. Integrera så många ungadomar som möjligt i att vara delaktiga i alla områden och på så vis stärka självförtroende och självkänsla, förmedla kunskap och väcka intresse för eget engagemang för studier, arbete, hälsa, kultur och fritid.

Verksamheten har stora chanser att drivas vidare efter projektet slut av Sunne Kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, där aktiviteter i form av cirklar och andra arrangemang bedrivs. Kommunen står för de fysiska mötesplatserna, SV och GRYM står för verksamheten. SV kommer att under projekttiden arbeta för att ungdomarna blir självständiga och ta tillvara på deras kunskaper, för att de själva ska kunna klara delar av verksamheten. SV erbjuder olika utbildningar för ungdomsledare. Erfarenheter av projektet kommer att spridas och dokumenteras av SV, som har avdelningar och verksamhet över hela Sverige. Vårt mål är att på sikt kunna sprida vår kunskap och erfarenhet om hur vi jobbar med unga till andra kommuner.

I projektplaneringen har unga deltagit genom att delge sina åsikter i vårt blädderblock på Megafon, vårt fik, som sedan planerats och genomförts. De har gett synpunkter när vi varit ute och samtalat med unga på deras skolor, synpunkter som de sedan genom stöttning planerat, genomfört, utvärderat och dokumenterat. Vi arbetar tillsammans med ungdomsrådet, ensamkommande unga och olika intressegrupper inom tex  miljö och film. Vi skapar olika kontaktnät för att nå så många unga som möjligt. Genom kontakter med skolor, Comunicare, ungdomssamordnare, flyktingsamordnare, olika hjälporganisationer som Rädda Barnen och Med Hjärtat i Sunne fångar vi upp och når flertalet unga i Sunne. Under projektets gång deltar de unga i hela arbetet med att skapa meningsfull syselsättning, gemenskap och sundare liv.

Organisationer som vi samarbetat med är Sunne Kommun, Region Värmland, Comunicare och Skandia-Idéer för livet. Rädda Barnen och Med hjärtat i Sunne är andra frivilligorganisationer som vi samarbetar med.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Kontakt

Ort
Sunne

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.