Till innehållet

Guide till sång i skolan – barnen visar vägen

Projektet drivs av: Kungl. Musikaliska Akademien

Beskrivning av projektet

I projektet vill man utveckla modeller som ökar barnens inflytande över musikundervisningen och ta fram en webbaserad guide till sång i skolan i syfte att öka sångmotivation och bidra till förbättrad sångundervisning för barn mellan 6—12 år.

Projektet är en del av Kungl. Musikaliska Akademiens landsomfattande rörelse Sjungande barn.

Arbetet bedrivs inom tre repertoarområden:

 1. Alla barns sångskatt där fokus ligger på att lyfta fram sångskatt från olika kulturer, urfolk och minoriteter.
 2. Sång i gång där man vill utveckla modeller för att identifiera professionell musikkompetens nära barnen, främja lokal musiksamverkan på mindre orter och stödja eleverna och lärarna i undervisningen i traditionella sånger.
 3. Ny musik för unga röster där man vill ta fram en metod för samarbete mellan barnkörer och tonsättare när ny musik för barnrösten ska skrivas med barnen som medskapare.

Projektet ska genomföras med barn, musikpedagoger och kyrkomusiker i samverkan med grundskolor, lärosäten och musikförlag.

De erfarenheter som bringat ny kunskap, nya nätverk och ny metodik ska efter projektet samlas i en gratis sångguide på Sjungande barns webbplats. Sångguiden ska användas som en levande fortbildningsbank och spridas till befintliga och kommande generationer av barn och lärare.

Beviljat belopp

7 566 275 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

7 566 275 kronor

Projektets tidstatus

19%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Liknande projekt

 • Snacka Jämnt! - samtal om jämställdhet med asylsökande

  Projektet Snacka Jämnt! syftar till att genom studiecirklar samtala med asylsökande föräldrar och ungdomar kring normer, värderingar, seder och…

 • SOS - Stöd Och Skydd mot mobbing

  Stiftelsen vill med detta projekt undersöka vilken typ av stöd barn och unga vill ha kopplat till mobbning och tillsammans med målgruppen utveckla…

 • Starka mammor - trygga barn

  Projektets syfte är att bidra till att nyanlända barn till ensamstående mammor ska få växa upp i en trygg och utvecklande miljö, känna till sina…

Sidan uppdaterades 2023-03-10.