Till innehållet

Hållbar utveckling med nya svenskar

Projektet drivs av: Stiftelsen Ekocentrum

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka kunskapen om de globala målen och Agenda 2030 hos pedagoger och unga elever inom SFI-undervisningen.

Projektet ska även bidra till att öka kompetensen inom målgruppen nyanlända ungdomar för att göra bra och hållbara val. Inom ramen för projektet deltar målgruppen med kunskaper och färdigheter från sina respektive hemländer. En lärarhandledning ska tas fram och spridas till andra SFI-lärare, organisationer och skolor. Handledningen kommer att finnas tillgänglig digitalt för nedladdning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Leva Livet och äga sin vardag i BmSS - ett projekt om mänskliga rättigheter i vardagen

    Föreningen Grunden i Göteborg ska utveckla metoder och verktyg för att stärka medinflytandet för personer med funktionsnedsättning som bor i…

  • Cool Green Deal

    Projektet ska utveckla nya metoder för att minska global uppvärmning, värna miljön och samtidigt skapa nya gröna jobb. Målgruppen för projektet är…

  • Vår väg till klimaträttvisa

    Projektet ska erbjuda forum för unga att skapa aktiviteter i engagemangsgrupper med syfte att verka för ett mer rättvist och hållbart samhälle.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.