Till innehållet

Hållbar utveckling med nya svenskar

Projektet drevs av: Stiftelsen Ekocentrum

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka kunskapen om de globala målen och Agenda 2030 hos pedagoger och unga elever inom SFI-undervisningen.

Projektet ska även bidra till att öka kompetensen inom målgruppen nyanlända ungdomar för att göra bra och hållbara val. Inom ramen för projektet deltar målgruppen med kunskaper och färdigheter från sina respektive hemländer. En lärarhandledning ska tas fram och spridas till andra SFI-lärare, organisationer och skolor. Handledningen kommer att finnas tillgänglig digitalt för nedladdning.

Efter projektet

Projektet har tagit fram ett utbildningsmaterial, filmer, övningar och lärarhandledning. Det finns samlat på en webbsida för gratis användning:

Utbildningsmaterial på lätt svenska - Om hållbarhet (ekocentrum.se)

Utbildningsmaterialet är indelat i 6 olika teman utifrån de globala målen och det har ett lättare språk. Deras material finns också publicerat på globalamalen.se vilket gör att de når ut till fler.

www.globalamalen.se

Det material de tagit fram lever vidare på deras webbsida och även på en annan webbsida (se ovan).

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Vår väg till klimaträttvisa

    Projektet ska erbjuda forum för unga att skapa aktiviteter i engagemangsgrupper med syfte att verka för ett mer rättvist och hållbart samhälle.

  • Filmplats (tidigare Mitt hörn av världen)

    Projektet ska samla ungdomar mellan 16 och 25 år för att öka deras engagemang i demokratifrågor, vidga sina perspektiv kring ansvar och mänskliga…

  • Digidem Lab (tidigare Demokratihackers)

    Projektets syfte är att unga med hjälp av digitala verktyg ska utforska och utvidga möjligheterna för ungas demokratiska deltagande.

Sidan uppdaterades 2023-12-21.