Till innehållet

Hållbart Engagemang och Ledarskap (HEL)

Projektet drevs av: Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer och öka motståndskraften mot psykisk ohälsa, negativ stress och utbrändhet bland unga i civilsamhället.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer och att öka motståndskraften mot psykisk ohälsa, negativ stress och utbrändhet bland unga i civilsamhället.

Det övergripande målet är att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom ungdomsorganisationer samt stärka motståndskraften hos individer. Detta ska uppnås genom att samla in, utveckla och tillgängliggöra kunskap och evidensbaserade metoder som stödjer organisationer att själva jobba med att förändra arbetssätt, struktur och kultur. Projektet kommer att jobba med en engagemangstrappa som innehåller olika aktiviteter i fem olika steg. Beroende på hur mycket tid och ork individerna och organisationerna har kan de delta i projektet på den nivå i trappan som passar deras behov. Det femte steget i engagemangstrappan är ett fördjupande utbildningsprogram som ska genomföras i 20 ungdomsorganisationer. Projektet väntas omfatta ca 400 personer och riktar sig i första hand till förtroendevalda, ideellt aktiva och tjänstepersoner inom ungdomsorganisationer.

Efter projektets slut ska de organisationer som deltagit i projektet fortsätta förvalta nya rutiner och metoder och den motståndskraft som projektet gett dem förutsättningar att bygga upp.

Efter avslutat projekt

Genom projektet har det skapats förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer vilket lett till en ökad motståndskraft mot psykisk ohälsa, negativ stress och utbrändhet bland unga i civilsamhället.

Projektet har lyckats med att öka kunskapen inom organisationerna om hur de kan och ska arbeta för att förebygga en stressproblematik hos individer och verksamheter inom organisationen. Förutom rapporter, konferenser, utbildningar, webbseminarier och en HEL-podd med 1 100 lyssnare så har metodboken Vi Brinner tagits fram.

Några av sidoeffekterna av projektet är att man bland annat tittat på och lyft vidare till regeringen om problematiken av hat och trakasseriet bland medlemsorganisationerna. Den modell som tagits fram lever vidare i LSU:s reguljära verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Sverige genom en lins

    Projektets syfte är att förenkla och förstärka integrationen i det svenska samhället för nyanlända ungdomar.

  • Folkbildningsfältare

    Syftet med projektet är att ge utrymme för en uppstart av ett uppsökande folkbildningsarbete.

  • Skärpning

    Det övergripande syftet är att med lösningsfokus skapa en verklig motkraft mot näthat och visa vägen till ett tryggt och inkluderande internet.

Sidan uppdaterades 2020-07-08.