Till innehållet

Hälsa, delaktighet och lärande - ett helhetsgrepp i skolan med ett nordiskt perspektiv (Hälsoparlamentet)

Projektet drevs av: Norden svensk förening för nordiskt samarbete

Beskrivning av projektet

Föreningen Norden ska främja elevers delaktighet genom att tillsammans med grundskolor och en gymnasieskola ta fram arbetsmetoder i syfte att stärka elevernas välmående, delaktighet och arbetsglädje.

Föreningen Norden ska främja elevers delaktighet genom att tillsammans med grundskolor och en gymnasieskola ta fram arbetsmetoder och vidareutveckla befintliga metodmaterial kring arbetsmiljöfrågor i syfte att stärka elevernas välmående, delaktighet och arbetsglädje. Målet är att skapa former för samverkan mellan elever och skolpersonal där ett helhetsgrepp kring arbetsmiljön ligger i fokus och där välmående, delaktighet och arbetsglädje hänger ihop. Projektet avser att ta fram en digital plattform för kunskapsspridning samt att arrangera en spridningskonferens. Efter projektet ska metoden spridas genom föreningens lokalavdelningar och genom projektets samarbetsparter.

Efter projektet

Projektägaren har tagit fram en metod för ökad delaktighet som bygger på en holistisk ansats där samtliga delar av skolan omfattas. Vidare har en digital plattform tagits fram som rymmer lärarhandledning och inspirerande aktiviteter för att stärka hälsoarbetet på skolorna. En större konferens för spridning av metoder och aktiviteter genomfördes digitalt.

Verksamheten lever vidare som del av den ordinarie verksamheten i föreningen och som metod i de samverkande skolorna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2019 och avslutades i oktober 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2019 och avslutades i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Sverige genom en lins

    Projektets syfte är att förenkla och förstärka integrationen i det svenska samhället för nyanlända ungdomar.

  • Debattspelen (Tidigare Debattskolan)

    Projektet syftar till att stärka ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet.

  • Skärpning

    Det övergripande syftet är att med lösningsfokus skapa en verklig motkraft mot näthat och visa vägen till ett tryggt och inkluderande internet.

Sidan uppdaterades 2023-01-13.