Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Hälsa för nyanlända ungdomar

Projektet drivs av: Insamlingsstiftelsen Choice

Beskrivning av projektet

Projektet (Hälsa för nyanlända ungdomar) syftar till att ge nyanlända ungdomar goda förutsättningar till att uppnå en god hälsa i Sverige, att integreras i det svenska samhället och främja ett hälsosamt förhållningssätt till Alkohol, Narkotika och Tobak (ANT).

Målet är att tillsammans med målgruppen och studenter från medicinska utbildningar ta fram en metod (handbok) för lärare och studenter, för att ge eleverna förutsättningar och kunskap att fatta beslut kring deras ANT-bruk, men också i andra hälsorelaterade frågor som psykisk hälsa och samlevnadsfrågor. Målgruppen är elever mellan 15-20 år, som går på gymnasieskolans språk och introduktionsprogram så kallade Sprintgymnasium. Eleverna kommer tillsammans med blivande läkare och psykologer kartlägga vad det finns för behov av information och vilka olika förhållningssätt det finns till de ämnen som ska behandlas. Den metod och utbildning som tas fram kommer sedan att kunna spridas till andra skolor på samma sätt som Stiftelsens Choice tidigare utbildningsprogram, och även i samarbete med Karolinska institutet. Målsättningen är att projektet ska ta fram en metodbok, som kan användas både av lärare, och personer som möter ungdomarna, samt en del av Choice permanenta verksamhet. Föreningen SIMON (Svenskar och Invandrare mot Narkotika) är en samarbetspartner som kommer att kunna erbjuda ANT-fria aktiviteter, samt tillsammans med eleverna föra vidare kunskapen på olika sätt i folkbildningssyfte.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-08-20.