Till innehållet

Hälsa för nyanlända ungdomar

Projektet drevs av: Insamlingsstiftelsen Choice

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ge nyanlända ungdomar goda förutsättningar till att uppnå en god hälsa i Sverige, att integreras i det svenska samhället och främja ett hälsosamt förhållningssätt till Alkohol, Narkotika och Tobak (ANT).

Målet är att tillsammans med målgruppen och studenter från medicinska utbildningar ta fram en metod (handbok) för lärare och studenter, för att ge eleverna förutsättningar och kunskap att fatta beslut kring deras ANT-bruk, men också i andra hälsorelaterade frågor som psykisk hälsa och samlevnadsfrågor.

Målgruppen är elever mellan 15-20 år, som går på gymnasieskolans språk och introduktionsprogram så kallade Sprintgymnasium. Eleverna kommer tillsammans med blivande läkare och psykologer kartlägga vad det finns för behov av information och vilka olika förhållningssätt det finns till de ämnen som ska behandlas.

Den metod och utbildning som tas fram kommer sedan att kunna spridas till andra skolor på samma sätt som Stiftelsens Choice tidigare utbildningsprogram, och även i samarbete med Karolinska institutet. Målsättningen är att projektet ska ta fram en metodbok, som kan användas både av lärare, och personer som möter ungdomarna, samt en del av Choice permanenta verksamhet.

Föreningen SIMON (Svenskar och Invandrare mot Narkotika) är en samarbetspartner som kommer att kunna erbjuda ANT-fria aktiviteter, samt tillsammans med eleverna föra vidare kunskapen på olika sätt i folkbildningssyfte.

Projektet ledde till en kartläggning av ungdomarnas behov av kunskap kring hälsa med fokus på Alkohol, Narkotika och Tobak (ANT) och psykisk hälsa. Detta resulterade i ett nytt utbildningsmaterial samlat i en handbok som kan användas av lärare och studenter i undervisning av nyanlända ungdomar. Under projektet har 63 klasser (ca 1000 elever) på språkintroduktionsgymnasiet utbildats av läkar- och psykologstudenter.

Efter projektet

Verksamheten fortsätter genom organisationens ordinarie verksamhet som en del av utbildningsutbudet. För att fortsätta utbildningarna har medel sökts från Länsstyrelser tillsammans med olika kommuner, samt från Folkhälsomyndigheten. I Uppsala har verksamhet beviljats under 2020. Skolor har möjlighet att köpa in hela eller delar av utbildningen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i november 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i november 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Dissa Steroider

    Projektet ska skapa en plattform med syfte att sprida kunskap om steroidmissbruk och dess följder.

  • Kraftverket

    Syftet med projektet är att utveckla en modell genom caféworkshoppar och ett webbaserat kunskapslyft om ens rättigheter och hur man nyttjar sin rätt…

  • Tillsammans är man mindre ensam

    Projektet Tillsammans är man mindre ensam syftar till att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13–25 år. Målet är att…

Sidan uppdaterades 2021-01-18.