Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Hälsa och livskraft

Projektet drivs av: Stiftelsen Valjeviken

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa och utveckla metoder för en sammanhållen rehabilitering för personer med MS som arbetar eller studerar i syfte att öka deras hälsa och livskraft.

Projektet ska skapa och utveckla metoder för en sammanhållen rehabilitering för personer i vuxenålder med MS (multipel skleros, en kronisk inflammatorisk sjukdom) som arbetar eller studerar i syfte att öka deras hälsa och livskraft. Det övergripande syftet är få resultat som visar på hälsoeffekter för deltagarna på gruppnivå och hälsoekonomiska vinster, som kan presenteras för sjukvårdspolitiker för att motivera dem om behovet av att standardisera den här formen av sammanhållen rehabilitering.

Målet med projektet är utveckla och pröva en ny rehabiliteringsmodell som bygger på hälsofaktorer. Insatserna består av årliga återkommanden och längre sammanhållna rehabiliteringsveckor med självständig träning hemma däremellan. Fokus kommer vara att få kunskap om goda kost- och sömnvanor, träning och aktiv vila. Upplägget kommer att individanpassas efter de olika deltagarnas behov. Aktiviteterna kommer att handledas av professionellt kunnig personal för att motivera och hjälpa deltagarna till livsstilsförändring med syfte till bättre hälsa. Metoden omfattar tre längre vistelser under två år kombinerat med egenvård på hemorten. Avsiktsplaner mellan Valjeviken gällande projektets metoder och Region Östergötland, Region Skåne, Region Kronoberg samt Landstinget i Blekinge har ingåtts.

Projektet överlever genom att kunskapen om metoderna etableras, sprids och används av flera regioner och landsting.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Kontakt

Ort
Sölvesborg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.