Till innehållet

Hälsa och livskraft

Projektet drivs av: Stiftelsen Valjeviken

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa och utveckla metoder för en sammanhållen rehabilitering för personer med MS som arbetar eller studerar i syfte att öka deras hälsa och livskraft.

Projektet ska skapa och utveckla metoder för en sammanhållen rehabilitering för personer i vuxenålder med MS (multipel skleros, en kronisk inflammatorisk sjukdom) som arbetar eller studerar i syfte att öka deras hälsa och livskraft. Det övergripande syftet är få resultat som visar på hälsoeffekter för deltagarna på gruppnivå och hälsoekonomiska vinster, som kan presenteras för sjukvårdspolitiker för att motivera dem om behovet av att standardisera den här formen av sammanhållen rehabilitering.

Målet med projektet är utveckla och pröva en ny rehabiliteringsmodell som bygger på hälsofaktorer. Insatserna består av årliga återkommanden och längre sammanhållna rehabiliteringsveckor med självständig träning hemma däremellan. Fokus kommer vara att få kunskap om goda kost- och sömnvanor, träning och aktiv vila. Upplägget kommer att individanpassas efter de olika deltagarnas behov. Aktiviteterna kommer att handledas av professionellt kunnig personal för att motivera och hjälpa deltagarna till livsstilsförändring med syfte till bättre hälsa. Metoden omfattar tre längre vistelser under två år kombinerat med egenvård på hemorten. Avsiktsplaner mellan Valjeviken gällande projektets metoder och Region Östergötland, Region Skåne, Region Kronoberg samt Landstinget i Blekinge har ingåtts.

Projektet överlever genom att kunskapen om metoderna etableras, sprids och används av flera regioner och landsting.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Ort
Sölvesborg

Liknande projekt

  • Coachprojektet 2.0

    Projektet ska utveckla och anpassa en befintlig modell med förebildscoacher till nya målgrupper.

  • Hjärna- Må bra

    Projektets syfte är att utveckla arbetsmodeller där erfarenhetsbaserad kunskap från personer med förvärvad hjärnskada bättre tas tillvara och…

  • Nationellt kompetenscenter förvärvad hjärnskada

    Projektet ska tillsammans med flera aktörer bygga upp ett nationellt kompetenscenter för förvärvad hjärnskada. Centret ska i huvudsak drivas som en…

Sidan uppdaterades 2022-05-31.