Till innehållet

Hälsa och livskraft

Projektet drevs av: Stiftelsen Valjeviken

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa och utveckla metoder för en sammanhållen rehabilitering för personer med MS som arbetar eller studerar i syfte att öka deras hälsa och livskraft.

Projektet ska skapa och utveckla metoder för en sammanhållen rehabilitering för personer i vuxenålder med MS (multipel skleros, en kronisk inflammatorisk sjukdom) som arbetar eller studerar i syfte att öka deras hälsa och livskraft. Det övergripande syftet är få resultat som visar på hälsoeffekter för deltagarna på gruppnivå och hälsoekonomiska vinster, som kan presenteras för sjukvårdspolitiker för att motivera dem om behovet av att standardisera den här formen av sammanhållen rehabilitering.

Målet med projektet är utveckla och pröva en ny rehabiliteringsmodell som bygger på hälsofaktorer. Insatserna består av årliga återkommanden och längre sammanhållna rehabiliteringsveckor med självständig träning hemma däremellan. Fokus kommer vara att få kunskap om goda kost- och sömnvanor, träning och aktiv vila. Upplägget kommer att individanpassas efter de olika deltagarnas behov. Aktiviteterna kommer att handledas av professionellt kunnig personal för att motivera och hjälpa deltagarna till livsstilsförändring med syfte till bättre hälsa. Metoden omfattar tre längre vistelser under två år kombinerat med egenvård på hemorten. Avsiktsplaner mellan Valjeviken gällande projektets metoder och Region Östergötland, Region Skåne, Region Kronoberg samt Landstinget i Blekinge har ingåtts.

Projektet överlever genom att kunskapen om metoderna etableras, sprids och används av flera regioner och landsting.

Efter projektet

Tack vare viktiga samarbetsparter med vården och lokala neuroförbund har projektet lagt en viktig bas inför den framtida verksamheten. Flera sjukvårdsenheter är villiga att remittera personer med MS till Valjeviken. Tilläggsstödet har möjliggjort för projektet att arbeta i fler regioner för en ökad spridning men där krävs ett fortsatt implementeringsarbete. Projektet har även tagit fram en lösning med en wifi-uppkopplad webbkamera som fungerar tillsammans med träningsredskapen som kan nyttjas i hemmiljö.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Ort
Sölvesborg

Liknande projekt

  • Minnas Tillsammans

    Projektet syftar till att stärka och berika vardagen för boende på demensboenden genom att utbilda personer inom ideella sektorn till…

  • Coachprojektet

    Projektet ska organisera en coachningsverksamhet som erbjuds personer som nyss blivit amputerade.

  • LIV Lungt Inre Välmående

    Projektet ska utveckla metoder och verksamhet som baseras på yoga och mindfulness. Målgruppen är personer som på grund av stroke eller Parkinson har…

Sidan uppdaterades 2023-01-13.