Till innehållet

Hälsa online - ett friskvårdsprogram för dig med ryggmärgsskad

Projektet drivs av: Stiftelsen Spinalis

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla metoder och ett program online som ska inspirera och motivera personer över 50 år med ryggmärgsskada och de som levt minst 20 år med förslitningar/sekundärkomplikationer till hälsosamma levnadsvanor.

Efter projekttiden ska ett videotek med träningsfilmer och föreläsningar samt ett handledarmaterial och en studieplan vara framtagna i syfte att komplettera ordinarie vård och rehabilitering och andra befintliga träningsmöjligheter.

Beviljat belopp

3 683 371 kronor

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

3 683 371 kronor

Projektets tidstatus

39%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

Ort
Solna

Liknande projekt

  • Mitt vuxenliv - Livskunskap

    Projektet ska utveckla en kurs för gymnasiesärskolan om föräldraskap samt ta fram ett interaktivt och webbaserat utbildningsmaterial på samma tema.

  • TK - Tillgänglig Kultur

    Projektet ska utveckla en applikation med vars hjälp personer med funktionsnedsättning enkelt och snabbt ska kunna ta reda på om kulturarrangemang…

  • Arrangörer utan hinder - ett projekt av, med och för personer med funktionsvariationer

    Personer med olika funktionsvariationer ska inom projektets ramar arrangera egna kulturevent, synliggöra projektets resultat bland annat i form av…

Sidan uppdaterades 2021-07-07.