Till innehållet

Hälsopeppen

Projektet drivs av: Region Västerbotten

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en hälsofrämjande modell för äldre personer med funktionsnedsättning.

Livsmedicin ska utveckla en hälsofrämjande modell för äldre personer med funktionsnedsättning. Modellen innehåller en kurs som varvar teori och gruppdiskussioner med prova-på aktiviteter i samarbete med lokala föreningar. Till kursen ska det finnas en webbsida som kan fungera som digital mötesplats, kunskaps- och inspirationskälla. Syftet med Hälsopeppen är att främja psykisk och fysisk hälsa, öka delaktigheten i föreningslivet och bidra till att stärka deltagarnas sociala relationer.

Efter projektets slut planeras verksamheten fortsätta i regionens och de samverkande aktörernas regi.

Projektet ska bedrivas i nära samarbete med intresseorganisationer, lokalt föreningsliv, kommuner och studieförbund.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i augusti 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i augusti 2023.

Liknande projekt

  • Perspektivbyrån normkreativa metoder för likabehandling

    Projektet ska förebygga och motverka diskriminering av barn samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och…

  • AC Live

    Projektet vill skapa ett sammanhang för erfarenhetsutbyte och samarbete för att överbrygga de geografiska avstånden, jämna ut skillnader mellan…

  • Demokratiprojektet

    Projektets syfte är att öka barns och ungas delaktighet i den demokratiska processen inom idrottsföreningar.

Sidan uppdaterades 2023-01-26.