Till innehållet

Hälsoprojektet - för och av äldre

Projektet drevs av: Riksföreningen Äldres Hälsa

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

Målet är att ta fram nya metoder och arbetssätt som motverkar ensamhet och isolering som ska användas på äldreboenden, dagverksamheter och inom hemtjänst. Projektet genomförs i samarbete med verksamheter för äldre i sex kommuner. Målgruppen och professionella ska arbeta tillsammans med att utveckla metoderna. De ska inspireras av arbetssätt från USA och Spanien, till exempel tv-spel för att få igång fysisk aktivitet och gruppaktiviteter för att motverka ensamhet. De nya metoderna testas sedan ute i verksamheterna och utvecklas löpande utifrån feedback från målgrupp och professionella. Efter projektet ska arbetssätten leva vidare hos samarbetsorganisationerna och inom föreningen. Metoderna ska även spridas till andra kommuner och organisationer som vill arbeta på liknande sätt. Föreningen kommer erbjuda utbildningar och informationsmaterial för fortsatt spridning.  

Efter projektet

Projektet har utvecklat fyra skriftliga material med olika syften och hoppas därför att de ska nå många ur målgruppen och de som arbetar med dem, professionella och anhöriga. Hittills har projektet spridit cirka 4 500 "Vägar ur ensamhet", cirka 2 000 Hälsoguider, cirka 1 200 "Plötsligt kom ensamheten" och ca 1 200 "Game of health". Totalt blir detta cirka 8 900 skriftliga material.

Beställ material från projektet

Utöver skriftliga material har projektet tagit fram ett studiecirkelupplagg och föreläsningsupplagg samt utbildnings- och informationsfilmer. Nästan 20 cirkelledare har utbildats utifrån varje upplägg för framtagna studiecirkel.

Skriftliga material samt studiecirkelupplagg håller på att implementeras hos flera av projektets samarbetsorganisationer och även flera verksamheter utanför projektet. Det finns ett stort intresse för föreläsningar om ensamhet och flera
föreläsare har redan hunnit utbildas inom ramen for projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Inflytande i rättspsykiatrin

    Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på…

  • Stöd i vardagen

    Syftet med projektet är att bidra till ökad självkännedom och mer meningsfulla relationer för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar…

  • Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

    Genom projektet vill Hjärnkoll bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

Sidan uppdaterades 2023-07-05.