Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Hälsoprojektet - för och av äldre

Projektet drivs av: Riksföreningen Äldres Hälsa

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

Målet är att ta fram nya metoder och arbetssätt som motverkar ensamhet och isolering som ska användas på äldreboenden, dagverksamheter och inom hemtjänst. Projektet genomförs i samarbete med verksamheter för äldre i sex kommuner. Målgruppen och professionella ska arbeta tillsammans med att utveckla metoderna. De ska inspireras av arbetssätt från USA och Spanien, till exempel tv-spel för att få igång fysisk aktivitet och gruppaktiviteter för att motverka ensamhet. De nya metoderna testas sedan ute i verksamheterna och utvecklas löpande utifrån feedback från målgrupp och professionella. Efter projektet ska arbetssätten leva vidare hos samarbetsorganisationerna och inom föreningen. Metoderna ska även spridas till andra kommuner och organisationer som vill arbeta på liknande sätt. Föreningen kommer erbjuda utbildningar och informationsmaterial för fortsatt spridning.  

Projektets tidstatus

63%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Projektets tidstatus

63%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.