Till innehållet

Hälsoprojektet - för och av äldre

Projektet drivs av: Riksföreningen Äldres Hälsa

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

Målet är att ta fram nya metoder och arbetssätt som motverkar ensamhet och isolering som ska användas på äldreboenden, dagverksamheter och inom hemtjänst. Projektet genomförs i samarbete med verksamheter för äldre i sex kommuner. Målgruppen och professionella ska arbeta tillsammans med att utveckla metoderna. De ska inspireras av arbetssätt från USA och Spanien, till exempel tv-spel för att få igång fysisk aktivitet och gruppaktiviteter för att motverka ensamhet. De nya metoderna testas sedan ute i verksamheterna och utvecklas löpande utifrån feedback från målgrupp och professionella. Efter projektet ska arbetssätten leva vidare hos samarbetsorganisationerna och inom föreningen. Metoderna ska även spridas till andra kommuner och organisationer som vill arbeta på liknande sätt. Föreningen kommer erbjuda utbildningar och informationsmaterial för fortsatt spridning.  

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i december 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Mötesglädje istället för ensamhet

    Projektet ska utveckla en digital mötesplats (applikation) i syfte att motverka ofrivillig ensamhet, bryta isolering och öka livsglädjen hos…

  • Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

    Projektet syftar till att förbättra samhällets och vårdens stöd och insatser för personer med samsjuklighet och deras anhöriga.

  • Inflytande i rättspsykiatrin

    Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.