Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Hand i hand - vägen till bättre välbefinnande

Projektet drivs av: Romska Ungdomsförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förutsättningar för att unga romska kvinnor i åldern 16-25 år som av olika anledningar mår dåligt, får stöd och coachning till en bättre hälsa.

Projektets syfte och mål är att skapa förutsättningar för att unga romska kvinnor, 16-25 år, som av olika anledningar mår dåligt, får stöd och coachning till en bättre hälsa. Detta ska ske genom att varje individ får en ung romsk kvinnlig coach/mentor i samma ålder som är utbildad hälsoinspiratör. Mentorerna kommer att analysera målgruppens behov genom bland annat MI-samtal och därefter upprätta en individuell handlingsplan.

I projektet kommer man även att producera och sända radioprogram, öka förutsättningarna för deltagarna på arbetsmarknaden, genomföra övningar för att öka jämställdhet och diskutera hedersproblematik, genomföra aktiviteter för att förbättra den fysiska hälsan bland projektdeltagarna samt bilda ett nätverk med deltagarna. Projektet kommer att ske i Skåne län och involverar cirka 45 unga kvinnor under det första året.

Efter projektet

Hälsocoacher har visat sig ha stor betydelse för den upplevda psykiska hälsan. Projektet har haft särskilt fokus på kvinnliga hälsocoacher för unga romska tjejer som haft behov av stöttning i kontakt med myndigheter, hälsocentraler eller andra organisationer. Projektets deltagare upplever stärkt psykisk hälsa efter genomfört projekt. Kunskap om målgruppen har överförts till samverkansparter.

Verksamheten fortsätter i organisationens regi och som kunskap som förvaltas av samverkansparter. Finansiering sker genom organisationens statsbidrag.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

E-post
E-post, projektledare
Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2021-09-22.