Till innehållet

Handboll Hjärta och Gemenskap

Projektet drevs av: Örebro Sportklubb Handboll Herr

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att genom idrotten öka den sociala gemenskapen i stadsdelarna Vivalla och Brickebacke, samt år 2 och 3 även stadsdelarna Oxhagen och Baronbackarna.

Projektet vill kombinera olika metoder och arbetssätt för att använda idrotten och i synnerhet handbollen, som integrationsfrämjande aktivitet. Metoderna ska utvecklas under projekttiden i samarbete med lokala föreningar. I samarbete med Svenska Röda Korset och Röda Korsets ungdomsförbund ska idrottsledare utbildas i att arbeta med människor i kris.

Målgruppen är barn och unga mellan 10 och 12 år från olika områden i Örebro. Efter projektets slut kommer aktiviteterna att drivas vidare av lokala samarbetspartners, med stöd av Örebro Sportklubb. Nya ledare ska utbildas för att kunna driva vidare verksamhet i sina områden.

Efter avslutat projekt:

Projektet ledde till att cirka 270 barn i åldern 10 -12 år från fyra olika bostadsområden i Örebro varje vecka fått spela handboll samt deltagit på gemensamma lovaktiviteter i centrala Örebro. Projektet har involverat och utbildat många unga ledare - både aktiva inom klubben men också nya ungdomar.

Inom projektet har man arbetat mycket med att skapa goda relationer och förtroende både hos barn och deras föräldrar samt andra viktiga samarbetspartners. En samverkan med aktörer som Partnerskap Örebro, Örebro kommun, Örebro läns idrottsförbund, fritidsgårdarnas personal, Folktandvården samt Röda Korsets ungdomsförbund har varit en viktig del i genomförandet och verksamhetens fortsättning.

Verksamheten med handboll på fritidsgårdar i de fyra olika bostadsområdena fortsätter inom föreningen med hjälp av annan finansiering från dels kommunen och andra stiftelser. Ungdomsledare från klubben fortsätter att driva aktiviteterna på fritidsgårdarna tillsammans med en anställd ledare från föreningen.

Svenska Handbollsförbundet ser projektets metod som ett koncept som de kallar Örebromodellen som de vill använda och sprida till andra orter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Vägvisaren

    Projektets syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjligheten att utöva idrotten orientering, att skapa förutsättningar för…

  • Art Kod - Demokrati, konst och det offentliga rummet

    Vem får sätta sina spår? Vem får påverka? Demokrati, konst och det offentliga rummet Art Kod skapar experimentytor och platser där barn och ungdomar…

  • Barnrättscertifiering av kommuner

    Det här projektet vill erbjuda en struktur med hjälp av ett kartläggningsinstrument som omfattar alla konventionens tillämpningsområden och som…

Sidan uppdaterades 2020-07-16.