Till innehållet

Handboll i alla väder

Projektet drivs av: HP Warta

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att testa och utveckla en modell för att få fler barn och familjer att ta steget från spontanaktiviteter in i den etablerade idrottsrörelsen. Målgruppen är barn i åldern 7–10 år bosatta i Biskopsgården i Göteborg. Målet är att tillsammans med lokala aktörer inom skola, kommun, föreningsliv, näringsliv och fastighetsbolag skapa en stabil och hållbar verksamhet i området. Genomförandet innefattar att öppna kansli-och samlingslokal, bedriva uppsökande verksamhet för att nå barn genom samarbete med skolor och lokalföreningar, starta aktivitetsgrupper med ledare, utbilda föräldrar och andra intresserade som ledare och tränare. Uppstart av nya lag med en årskull i taget, som anmäls till handbollförbundets minihandbollsserier. Under andra och tredje året startas nya åldersgrupper och integrationsprocessen med klubbens övriga lag inleds. Efter projektet integreras verksamheten i Biskopsgården som en del av klubbens ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

5 649 267 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

5 649 267 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Odla hela livet

    Projektet vänder sig till äldre personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som är bosatta i Göteborgstrakten och som gått i pension och är…

  • Alla kan yoga

    Projekets syfte är att förbättra fysisk och psykisk hälsa för personer med intellektuella funktionsvariationer.

  • Triathlon för alla

    Projektet ska skapa förutsättningar för att inkludera personer med funktionsnedsättning i ordinarie triathlonverksamhet. Målet är att utveckla och…

Sidan uppdaterades 2024-05-02.