Till innehållet

Handbollsskola för alla mot utanförskap och för integration

Projektet drevs av: OV Helsingborg HK

Beskrivning av projektet

Syftet på lång sikt är att minska antalet ungdomar som lever i utanförskap i fyra utsatta områden i Helsingborg.

Målet är att fler barn deltar i föreningslivet. Projektet erbjuder på ett strukturerat sätt en meningsfull och aktiv fritid samtidigt som barnens förutsättningar i skolan förbättras. Bollek och

handbollsträning genomförs i anslutning till skola/fritids 1-2 gånger per vecka. Barnen har efterfrågat läxhjälp och stöd i att utveckla svenska språket, vilket därför också erbjuds. Målgruppen är flickor och pojkar 6-9 år i stadsdelar med utanförskapsproblem.

Målet är att 50 % av deltagarna fortsätter i

föreningens ordinarie verksamhet när de fyller 10 år. Även barnens föräldrar ska engageras i projektverksamheten. Efter projektet ska verksamheten finansieras av sponsorer, ökade medlemsavgifter, ökat aktivitetsstöd, kommunala bidrag och ökade intäkter av föreningsaktiviteter i form av exempelvis café. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.