Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Handbollsskola för alla mot utanförskap och för integration

Projektet drivs av: OV Helsingborg HK

Beskrivning av projektet

Syftet på lång sikt är att minska antalet ungdomar som lever i utanförskap i fyra utsatta områden i Helsingborg.

Målet är att fler barn deltar i föreningslivet. Projektet erbjuder på ett strukturerat sätt en meningsfull och aktiv fritid samtidigt som barnens förutsättningar i skolan förbättras. Bollek och

handbollsträning genomförs i anslutning till skola/fritids 1-2 gånger per vecka. Barnen har efterfrågat läxhjälp och stöd i att utveckla svenska språket, vilket därför också erbjuds. Målgruppen är flickor och pojkar 6-9 år i stadsdelar med utanförskapsproblem.

Målet är att 50 % av deltagarna fortsätter i

föreningens ordinarie verksamhet när de fyller 10 år. Även barnens föräldrar ska engageras i projektverksamheten. Efter projektet ska verksamheten finansieras av sponsorer, ökade medlemsavgifter, ökat aktivitetsstöd, kommunala bidrag och ökade intäkter av föreningsaktiviteter i form av exempelvis café. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Helsingborg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.