Till innehållet

Händernas Hus 2.0

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att ge unga kvinnor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att bryta isolering, stärka sitt språk och självförtroende och komma in i arbete.

Målgruppen står långt från arbetsmarknaden på grund av att de är nyanlända, har låg utbildning eller av andra orsaker. Målet är att ta fram en metod som kombinerar handarbete och design med undervisning i svenska, samhällskunskap och entreprenörskap. De ska bygga upp en nära koppling till arbetsgivare för studiebesök och praktik. Efter projektet ska verksamheten leva vidare inom Emmaboda kommun. Vuxenskolan kommer att sprida projektets resultat och även finnas kvar i den del av verksamheten som kommer ha folkbildande insatser. 

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Kontakt

Ort
Nybro

Liknande projekt

  • BLING Inkubator

    Projektets syfte är att utveckla metoder för att stärka ungas företagsamhet och entreprenörskap i förorten.

  • Framåt!

    Framåt! är ett arbetsmarknadsförberedande program som syftar till att stärka kopplingarna mellan utbildning och jobb samt minska trösklarna till den…

  • Future Lab

    Projektets syfte är att stötta unga som varken arbetar eller studerar in i arbete och utbildning. Målet är att målgruppen får förbättrad psykisk…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.