Till innehållet

Här ligger jag...

Projektet drivs av: Insamlingsstiftelsen Den Andra Sidan

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med ungdomar utveckla och lansera ett nytt digitalt hjälpmedel för att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

Detta ska ske genom en interaktions-app med artificiell intelligens-moderering, där unga i korta inlägg kan ventilera vad de känner och tänker kring svåra ämnen som till exempel ångest, existentiella frågor, tvångstankar, stress eller hopplöshet. Tanken är att den som använder appen ska hänvisas vidare till rätt hjälporganisation, oavsett fråga, om så behövs.

Målet är att nå minst 75 procent av alla unga som lider av psykosomatiska besvär eller som precis börjat få besvär och förmedla hjälp innan besvären skapar långsiktiga problem eller skada. Målgruppen är unga mellan 13–20 år, och projektet kommer att genomföras tillsammans med en stor nationell ungdomsgrupp och i samarbete med flera ungdomsorganisationer och ungdomsgårdar runt om i Sverige.

Efter projektet slut implementeras projektet i stiftelsens reguljära verksamhet.

Beviljat belopp

3 724 087 kronor

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i mars 2023.

Beviljat belopp

3 724 087 kronor

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i mars 2023.

Kontakt

Ort
Grevie

Liknande projekt

  • Första hjälpen till psykisk hälsa

    Stiftelsen Choice vill med projektet utveckla en modell med syfte att minska psykisk ohälsa bland unga.

  • Lärande för Insikt om Välmående (LIV)

    Föreningen Neuroforum ska tillsammans med elever på Kattegattgymnasiet ta fram ett pedagogiskt förhållningssätt som grundar sig i evidensbaserad…

  • Mentorskapsprojektet

    Med hjälp av projektet ska man utveckla ett digitalt mentorskapsprogram för personer över 15 år med självskadebeteende och/eller ätstörning genom…

Sidan uppdaterades 2022-08-17.