Till innehållet

Här ligger jag...

Projektet drevs av: Insamlingsstiftelsen Den Andra Sidan

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med ungdomar utveckla och lansera ett nytt digitalt hjälpmedel för att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

Detta ska ske genom en interaktions-app med artificiell intelligens-moderering, där unga i korta inlägg kan ventilera vad de känner och tänker kring svåra ämnen som till exempel ångest, existentiella frågor, tvångstankar, stress eller hopplöshet. Tanken är att den som använder appen ska hänvisas vidare till rätt hjälporganisation, oavsett fråga, om så behövs.

Målet är att nå minst 75 procent av alla unga som lider av psykosomatiska besvär eller som precis börjat få besvär och förmedla hjälp innan besvären skapar långsiktiga problem eller skada. Målgruppen är unga mellan 13–20 år, och projektet kommer att genomföras tillsammans med en stor nationell ungdomsgrupp och i samarbete med flera ungdomsorganisationer och ungdomsgårdar runt om i Sverige.

Efter projektet

Projektet ledde till att man tillsammans med unga utvecklat en plattform som kan minska ungas lidande och nå dem tidigt, innan problemen tar sig destruktiva former och som hjälper i de unga i deras mående. Totalt har man vid redovisningstillfället nått 190 000 personer, det har skrivits 20 000 inlägg i appen bara sedan lanseringen startades hösten 2022 och 14 000 har laddat ner appen. Man har lyckats nå killar lika bra som tjejer om man

tittar på bland annat APP stores och googleplays och appen har ett 4,2 i betyg på APP store. Även geografiskt och åldersmässigt har man lyckats nå ut brett.

Man har hela tiden jobbat med ett tätt nätverk av samarbetsorganisationer och tagit fram PR-material som varit förankrat i målgruppen. Flera av projektets samarbetsorganisationer (ex BRIS och Social Space) har börjat arbeta med AI och digital utveckling efter att detta projekt startades vilket lett till att man nu är konsulter i deras projekt. Så projektet har verkligen bidragit till den innovativa utvecklingen inom området.

Verksamheten lever vidare o stiftelsens ordinarie verksamhet och man har arbetar för att ha en stabil finansiering på plats i höst för drift av appen tre år framåt.

Beviljat belopp

3 724 087 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i april 2023.

Beviljat belopp

3 724 087 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i april 2023.

Kontakt

Ort
Grevie

Liknande projekt

  • BU-guiden - elevaktiv folkbildning om psykisk ohälsa bland unga

    Projektet ska ta fram material och metoder för kamrater, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa.

  • Kompisförmedlingen

    Projektet ska bryta den frivilliga eller ofrivilliga isolering som unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta hamnar i.

  • We Stand App

    Projektet syftar till att öka tryggheten och korta vägen till stöd för och med unga mellan 13-20 år som utsätts för näthat, rasism, kränkningar…

Sidan uppdaterades 2023-08-14.