Till innehållet

Här ligger jag...

Projektet drivs av: Insamlingsstiftelsen Den Andra Sidan

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med ungdomar utveckla och lansera ett nytt digitalt hjälpmedel för att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

Detta ska ske genom en interaktions-app med artificiell intelligens-moderering, där unga i korta inlägg kan ventilera vad de känner och tänker kring svåra ämnen som till exempel ångest, existentiella frågor, tvångstankar, stress eller hopplöshet. Tanken är att den som använder appen ska hänvisas vidare till rätt hjälporganisation, oavsett fråga, om så behövs.

Målet är att nå minst 75 procent av alla unga som lider av psykosomatiska besvär eller som precis börjat få besvär och förmedla hjälp innan besvären skapar långsiktiga problem eller skada. Målgruppen är unga mellan 13–20 år, och projektet kommer att genomföras tillsammans med en stor nationell ungdomsgrupp och i samarbete med flera ungdomsorganisationer och ungdomsgårdar runt om i Sverige.

Efter projektet slut implementeras projektet i stiftelsens reguljära verksamhet.

Beviljat belopp

3 724 087 kronor

Projektets tidstatus

84%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2022.

Beviljat belopp

3 724 087 kronor

Projektets tidstatus

84%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Grevie

Liknande projekt

  • #vägraskuld

    Projektet syftar till att förändra förutsättningarna för unga anhöriga samt ta fram en metod för hur ett stöd för denna målgrupp skulle kunna se ut.

  • Första hjälpen till psykisk hälsa

    Stiftelsen Choice vill med projektet utveckla en modell med syfte att minska psykisk ohälsa bland unga.

  • Livslinjen - en plats där unga kan få stöd att hantera livet

    I projektet ska Mind utveckla en ny stödlinje för unga mellan 16 och 25 år för att ge tillgång till medmänskligt stöd att hantera livssvårigheter…

Sidan uppdaterades 2021-03-24.