Till innehållet

Hassela Framåt

Projektet drivs av: Föreningen Hassela Helpline

Beskrivning av projektet

Projektet ska underlätta nyanlända unga vuxnas etablering i Sverige.

Hassela Framåt är ett projekt med fokus på att underlätta nyanlända unga vuxnas etablering i Sverige. Projektets målgrupp är nyanlända i åldern 18-25 år som saknar sysselsättning. Projektets metoder innefattar bland annat utbildningar samt praktikplatser inom vård och omsorg, LSS med mera. En samhällslots ska stötta deltagarna i kontakter med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten samt ge deltagarna stöd i att navigera mellan utbildningar och arbetsmarknadspolitiska insatser.

Efter projekttiden har Hassela skapat nätverk och en metod för att underlätta målgruppens tillträde till arbetsmarknaden. Hassela avser fortsätta bedriva verksamheten tillsammans med berörda efter projektets slut.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i januari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i januari 2023.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • glimt.nu

    Projektet ska starta en interaktiv webbTV-kanal på lättillgänglig svenska för att stärka målgruppens svenskakunskaper, öka kunskap om och…

  • PAYK - en brygga för samhället

    Projektet ska upphäva informationsbarriären mellan daritalande och majoritetssamhället samt öka daritalande ungdomars delaktighet i samhället.

  • Guldängen - bygglek som demokrativerkstad

    Projekt ska skapa lekfulla aktiviteter med och för nyanlända och etablerade barn mellan 5-13 år i Malmö.

Sidan uppdaterades 2022-09-23.