Till innehållet

Hassela Framåt

Projektet drevs av: Föreningen Hassela Helpline

Beskrivning av projektet

Projektet ska underlätta nyanlända unga vuxnas etablering i Sverige.

Hassela Framåt är ett projekt med fokus på att underlätta nyanlända unga vuxnas etablering i Sverige. Projektets målgrupp är nyanlända i åldern 18-25 år som saknar sysselsättning. Projektets metoder innefattar bland annat utbildningar samt praktikplatser inom vård och omsorg, LSS med mera. En samhällslots ska stötta deltagarna i kontakter med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten samt ge deltagarna stöd i att navigera mellan utbildningar och arbetsmarknadspolitiska insatser.

Efter projekttiden ska Hassela skapa nätverk och en metod för att underlätta målgruppens tillträde till arbetsmarknaden. Hassela avser fortsätta bedriva verksamheten tillsammans med berörda efter projektets slut.

Efter projektet

Projektet ledde till att unga vuxna nyanlända har fått personlig coachning, praktikplatser, kontakter, hälsofrämjande insatser och kontinuerliga utbildningar som lett till att de är i arbete eller står närmare arbetsmarknaden än innan projektet.

Metoderna som har utvecklats i projektet har spridits till andra och används inom föreningens ordinarie verksamhet med målgruppen. Projektet har samarbetat med olika verksamheter inom Malmö stad och Arbetsförmedlingen för att nå målgruppen. Projektet har nått 120 personer ur målgruppen med olika insatser under projekttiden samt spridit erfarenheter från arbetet med målgruppen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • glimt.nu

    Projektet ska starta en interaktiv webbTV-kanal på lättillgänglig svenska för att stärka målgruppens svenskakunskaper, öka kunskap om och…

  • PAYK - en brygga för samhället

    Projektet ska upphäva informationsbarriären mellan daritalande och majoritetssamhället samt öka daritalande ungdomars delaktighet i samhället.

  • Nyckeln - en handbok som öppnar integrationsprocesser med teater som metod

    Nyckeln är ett treårigt projekt som vill samla, blanda och vidareutveckla lärdomar från såväl målgruppen som kulturorganisationer som möter…

Sidan uppdaterades 2023-06-19.