Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Hassela Framåt

Projektet drivs av: Föreningen Hassela Helpline

Beskrivning av projektet

Projektet ska underlätta nyanlända unga vuxnas etablering i Sverige.

Hassela Framåt är ett projekt med fokus på att underlätta nyanlända unga vuxnas etablering i Sverige. Projektets målgrupp är nyanlända i åldern 18-25 år som saknar sysselsättning. Projektets metoder innefattar bland annat utbildningar samt praktikplatser inom vård och omsorg, LSS med mera. En samhällslots ska stötta deltagarna i kontakter med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten samt ge deltagarna stöd i att navigera mellan utbildningar och arbetsmarknadspolitiska insatser.

Efter projekttiden har Hassela skapat nätverk och en metod för att underlätta målgruppens tillträde till arbetsmarknaden. Hassela avser fortsätta bedriva verksamheten tillsammans med berörda efter projektets slut.

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2022.

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2022.

Kontakt

Ort
Malmö
Sidan uppdaterades 2021-10-13.