Till innehållet

Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg

Projektet drivs av: Stiftelsen Hippocampus

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka tillgängligheten till hästunderstödda insatser och friskvård. Målgrupp är barn, ungdomar och vuxna i livssituationer med behov av stöd och insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg.

Målgruppen för projektet är barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar i behov av insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg. Projektet syftar till att sprida kunskap om hästunderstödda insatser inom hälso- och sjukvård, skola och bland brukare. Vidare ska projektet främja kunskapsförmedling och samverkan mellan ideella, offentliga och privata aktörer både regionalt och lokalt. I projektplanen ingår även att stärka möjligheterna till hästanknutna aktiviteter som friskvård för personer med funktionsnedsättning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Gustavsberg, nationellt

Liknande projekt

  • KiX-modellen – Kreativitet, inspiration och Xtra mycket kärlek!

    KiX mål är att utveckla ett brett, tillgängligt och regelbundet inkluderande utbud av fritidsaktiviteter som är öppna för ungdomar både med och utan…

  • Kläder och möbler för alla

    Kooperativet Macken i Växjö vill med hjälp av formgivare, snickare och sömmerskor utveckla ett affärskoncept i att omskapa kläder och möbler för…

  • Kreativa Akademin

    Människor som drabbats av psykisk ohälsa/funktionsnedsättning ska få möjlighet att bryta en ofta ofrivillig ensamhet.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.