Till innehållet

Hästunderstödd aktivitet för barn med autism

Projektet drivs av: Stiftelsen Hippocampus

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att underlätta för barn med autismspektrumdiagnos att delta i hästanknuten verksamhet. Projektet kommer att pågå 2011-2013 och riktar sig till barn mellan 3-12 år.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Kontakt

Ort
Gustavsberg

Liknande projekt

  • Para Taekwondo Sverige

    Wermdö Taekwondo förening ska utveckla en träningsmodell för para-taekwondo som kan spridas nationellt till andra taekwondoföreningar.

  • Ombyggnation av anläggning för hästunderstödd verksamhet

    Stiftelsen Hippocampus vill skapa ett specialanpassat centrum för hästunderstödda insatser och friskvårdsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna…

  • Samspel - Våldsprevention genom spel

    Sverok ska i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.