Till innehållet

Healthy women

Projektet drevs av: Kista Sports Club

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att starta en hälsoverksamhet för tjejer och unga kvinnor i Järva för att stärka deras självförtroende och självkänsla.

Målet är att hjälpa fler i målgruppen att uppnå en hälsosam balanserad livsstil och att inspirera och sprida mer kunskap till tjejer i förorter för att komma igång med fysisk aktivitet. Med aktiva möjligheter till träning och föreläsningar ska projektet arbeta för att främja fysisk och psykisk hälsa. Den viktigaste och återkommande metoden blir därför gruppsammanhang som resulterar i att man håller igång mer kontinuerligt, via ett positivt grupptryck och gemenskap. Projektet är en del av den etablerade föreningen Kista Sports Club och efter projektets slut ska det drivas vidare genom att en ny förening bildas men i ett fortsatt samarbete.

Efter projektet

Projektet syftar till att starta en hälsoverksamhet för tjejer och unga kvinnor i Järva för att stärka deras självförtroende och självkänsla. Målet är att hjälpa fler i målgruppen att uppnå en hälsosam balanserad livsstil och att inspirera och sprida mer kunskap till tjejer i förorter för att komma igång med fysisk aktivitet. Med aktiva möjligheter till träning och föreläsningar ska projektet arbeta för att främja fysisk och psykisk hälsa. Den viktigaste och återkommande metoden blir därför gruppsammanhang som resulterar i att man håller igång mer kontinuerligt, via ett positivt grupptryck och gemenskap. Projektet är en del av den etablerade föreningen Kista Sports Club och efter projektets slut ska det drivas vidare genom att en ny förening bildas men i ett fortsatt samarbete.

Trots pandemin så har projektet lyckats att uppnå sina mål:

Man har idag ca 150 unga kvinnor som tränar regelbundet dvs minst en gång i veckan men långt fler har testat på under projektets gång.

Genom uppsökande verksamhet mot högstadieskolor och spridning via sociala medier har projektet engagerat över 800 tjejer som deltagit och skrivit in sig i nätverket.

Genom projektet har man ökat tjejers deltagande inom idrott, gym och föreningsliv där tjejer oavsett bakgrund är underrepresenterade. Nyckeln till detta är att föreningen nått ut till fysiskt inaktiva tjejer där majoriteten saknat meningsfull fritid och levt i utanförskap.

Man har erbjudit olika träningsformer genom åren vilket har lett till ökade kunskaper om olika träningsformer. Förutom regelbundna träningar veckovis har projektet totalt haft åtta tillfällen där målgruppen fått testa på nya träningsformer utöver projektets ordinarie med ett totalt deltagande på drygt 260 tjejer.

Alla som deltagit i projektet har redogjort för att det roligaste har varit den starka gemenskapen och bildandet av nya vänskapsrelationer som uppnåtts. Projektet har kontinuerligt arbetat med dialogsamtal, teambuilding och haft föreläsningar om självförtroende och självkänsla.

Verksamheten lever vidare på Järvafältet i föreningens regi. Det kommer succesivt att fasas ut till en egen ideell förening med finansiering från företag och andra finansiärer som exempelvis Gålöstiftelsen. Projektet sprids även till andra orter i ett nytt projekt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Ort
Kista

Liknande projekt

  • TUSS (Trygghet, Uppmuntran, Självförtroende och Självtillit)

    Projektet ska stärka flickor i åldern 9-25 år och utveckla en metod för ökad inkludering i föreningslivet, anpassad efter Skellefteås lokala…

  • Tjejdriven – kulturfusion på tjejers villkor

    Projektet ska öka förutsättningarna för att fler unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund i Malmö tar aktiv del i civilsamhälle och föreningsliv.

  • Allierad

    Projektet ska skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag.

Sidan uppdaterades 2022-12-16.