Till innehållet

Healthy women 2.0

Projektet drivs av: Kista Sports Club

Beskrivning av projektet

Föreningen vill fortsätta förebygga ojämlikhet i relation till fysisk träning. Deras träningsmodell används sedan tidigare för att öka välmående och självkänsla hos tjejer i segregerade områden kring Järvafältet. Planen är att etablera ytterligare verksamheter i Skärholmen och Karlskrona.

Föreningen har under tre år byggt upp en verksamhet för flickor och unga kvinnor på Järvafältet som syftat till att förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt ojämlikhet i träning på grund av socioekonomiska faktorer, kulturella faktorer, okunskap, lokala normer och individuella förutsättningar.

Nu vill organisationen expandera och utveckla metoderna till andra stadsdelar och orter för att bryta den stigmatisering som i synnerhet kan drabba unga tjejer i segregerade områden och ge dem ökad och förbättrad fysisk och psykisk hälsa samt förbättra deras självkänsla.

Modellen ska utvecklas i stadsdelen Skärholmen i Stockholm och i Karlskrona för att sedan implementeras som ordinarie verksamhet på respektive ort.

Beviljat belopp

9 680 346 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i februari 2023 och avslutas i februari 2026.

Beviljat belopp

9 680 346 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i februari 2023 och avslutas i februari 2026.

Kontakt

Ort
Kista

Liknande projekt

  • BLING Inkubator

    Projektets syfte är att utveckla metoder för att stärka ungas företagsamhet och entreprenörskap i förorten.

  • Mouth Club - unga debattambassadörer

    Projektet syftar till att lyfta fram unga förebilder och styrkan i muntlig kommunikation samt vikten av social kompetens i såväl vardag som yrkesliv.

  • 5-A-SIDE LIVE

    Projektet ska sprida metoden 5-a-side till tre olika distrikt i Sverige i syfte att etablera fler lag.

Sidan uppdaterades 2023-02-08.