Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Hej Salam

Projektet drivs av: Gotlands Museum/Förening Gotlands Fornvänner

Beskrivning av projektet

Projektet besöker under två år alla gotländska skolor för att främja en värdegrund och ett förhållningssätt som öppnar för integration.

Detta sker med hjälp av workshops som använder sig av konst, kroppsspråkens betydelse och förstahandsberättelser av flyktingars upplevelser (både från idag och andra världskriget). Projektet genomför samtidigt möten utanför skolan mellan gotländska ungdomar och ungdomar med utländsk bakgrund. Där berättar de för varandra om personliga upplevelser kring att möta det okända. Deltagarna skapar med stöd av kulturaktörer från olika genrer sceniska gestaltningarna av berättelserna. Dessa visas, såsom de deltagande ungdomar vill och vågar, på öns teaterscener i Fårösund, Klintehamn och Visby. I Hej Salam kommer flera av öns konstnärer, dansare, musiker, skådespelare/ regissörer vara engagerade. Projektet sker i samarbete med scenkonstkonsulenten på Gotland. Arbetet för integrationen fortsätter efter projektets slut genom samordning av vissa funktioner inom skolan som målgruppen själv föreslår. T.ex. samma rasttider och gemensam gympa med de internationella klasserna samt fadderskap. Projektet kommer även att slussa intresserade ungdomar in i Kulturskolan på Gotland där möten mellan ungdomar med olika bakgrund fortsätter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.