Till innehållet

Hela Dig

Projektet drivs av: ABF MittSkåne

Beskrivning av projektet

Personer med stressrelaterad och långvarig psykisk ohälsa ska genom projektet få stöd att återgå till ett liv utan sjukskrivning.

Projektet ska erbjuda en kreativ och hälsofrämjande verksamhet för målgruppen. Det är ingen behandling utan en modell för att bryta isolering och utanförskap, ett steg för att gå tillbaka till arbete eller studier.

Som deltagare ingår man i en mindre grupp om cirka sju personer som träffas i tre månader. Gruppen ger såväl tillhörighet som identifikation, men varje deltagare får också ett individuellt bemötande med anpassade planer. Man erbjuds ett utbud av regelbundna gruppaktiviteter, med alternativ för individuella lösningar för att kunna möta variationer i dagsformen. Exempel på aktiviteter är samtal, föreläsningar, eget skapande, besök på kulturarrangemang och hälsoaktiviteter. Till projektet kommer man att knyta företrädare för olika nyckelresurser inom kommun, stat, region och näringsliv som har till uppgift att vara ”möjliggörare” för att underlätta deltagarnas väg tillbaka.

Under projektet ska ABF MittSkåne verka för att verksamheten permanentas med hjälp av offentliga medel, till exempel genom ett IOP. Delar av verksamheten kommer att kunna leva vidare som studiecirklar för målgruppen. Föreläsningar, metodutbildningar och annat som tas fram under projektet kan användas i olika sammanhang.

Beviljat belopp

6 341 501 kronor

Projektets tidstatus

63%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Beviljat belopp

6 341 501 kronor

Projektets tidstatus

63%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

Ort
Lund

Liknande projekt

  • Joint Attention

    Projektet syftar till att stötta personer med psykisk ohälsa till en meningsfull vardag och att hitta vägar in i sysselsättning.

  • Uppdrag Må Bra

    Med detta projekt vill föreningen förbättra fysisk och psykisk hälsa hos vuxna med psykisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

  • Våga fråga - syssna på mig

    Syftet med projektet är att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa i målgruppen, döva personer. Man ska arbeta för att bryta…

Sidan uppdaterades 2022-11-09.