Till innehållet

Hela Mig

Projektet drivs av: Storasyster

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att hjälpa unga personer som är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp och våldtäkt med den sexualitetsproblematik som kan komma efter ett övergrepp.

Målet är att samla och sprida kunskap om hur sexuella övergrepp kan påverka ens sexualitet samt att förbättra tillgången till sexologiskt stöd. Projektets primära målgrupp är tjejer, killar och transpersoner mellan 13 och 25 år som varit utsatta för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Den sekundära målgruppen är partners till utsatta.

Projektet kommer att utveckla metoder som är anpassade för att utsatta ska återerövra sin kropp och sin sexualitet på sina egna villkor. Metoderna ska utvecklas i samarbete med andra föreningar och professionella. Kunskap och stöd ska spridas både genom fysiska möten och genom ett digitalt verktyg. Projektet bedrivs med fysisk verksamhet i Stockholm och Malmö och med digitalt stöd som når hela landet.

Efter projekttiden ska verksamheten fortsätta som en del av föreningens ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2016 och avslutades i juli 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2016 och avslutades i juli 2019.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • glimt.nu

    Projektet ska starta en interaktiv webbTV-kanal på lättillgänglig svenska för att stärka målgruppens svenskakunskaper, öka kunskap om och…

  • Tillsammans är man mindre ensam

    Projektet Tillsammans är man mindre ensam syftar till att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13–25 år. Målet är att…

  • Odling för alla

    Projektet ska bygga upp en terapeutisk odlingsträdgård med kontinuerliga odlings- och andra hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och unga…

Sidan uppdaterades 2020-11-10.